Valma

Valma –handledande utbildning för yrkesutbildning

HJÄLP MED ATT HITTA RÄTT. Behöver du en knuff i rätt riktning för att hitta rätt utbildning eller yrke? Vill du bli bättre på att hantera din vardag eller studier? Önskar du testa dig fram och bekanta dig med arbetslivet och olika yrken? Inom den ettåriga valma-utbildningen får du grunderna för att lyckas bättre, både i ditt yrkesval och i dina studier.

Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

På utbildningen får du verktyg som behöver i vardagen och i dina kommande studier:

 • Möjlighet att förbättra dina kunskaper i svenska
 • Kontakter till arbetslivet
 • Introduktion till att studera på läroavtal
 • Kunskap om olika yrkesutbildningar
 • Möjlighet att delta i undervisningen på någon av skolans utbildningslinjer

Valma

I januari 2017 startade Valma vid Prakticum. Utbildningen är en av de första svenskspråkiga valma-utbildningarna i Södra Finland. Push! står för praktisk utbildning med stöd och handledning, men syftar också på att pusha studerande i rätt riktning. Prakticums push-utbildning samarbetar bland annat med ungdomsverkstaden Sveps och med Helsingfors arbis.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som önskar stärka dina studiefärdigheter, behöver information och individuell handledning för att hitta rätt bransch för fortsatta studier. Du är exempelvis ung eller vuxen invandrare som behöver studera mera svenska innan du söker till grundläggande yrkesutbildning. Studierna riktar sig också till dig som funderar på läroavtalsstudier eller att byta bransch.

Läs artikeln om valma-studerande Sherwan som utbildar till kock, Helsinki-info 1/2018

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen är ettårig och pågår i max. 2 terminer. Utbildningen består av valbara utbildningsdelar. Du väljer utbildningsdelar enligt dina egna mål. Utbildningsdelarna är bland annat:  
 • Orientering i yrkesutbildningen och grundförutsättningar för arbetslivet
 • Stärkande av studiefärdigheter
 • Stärkande av studiefärdigheter
 • Förberedelse inför utbildning som ordnas på en arbetsplats
 • Stärkandet av delaktighet och praktiska färdigheter

Dessutom kan du välja delar från någon  av Prakticums yrkesutbildningar.

Du ansöker till Valma via Studieinfo

Vi har också kontinuerlig ansökan så länge det finns studieplatser kvar. Då kan du påbörja utbildningen när som helst under terminen.

Det finns flera lediga studieplatser till höstens Valma-utbildning

Utbildningen går på svenska. För att kunna delta i utbildningen rekommenderar vi att dina språkkunskaper i svenska uppnår en nivå som motsvarar A2.2. Du kan kontakta studiehandledaren eller koordinatorn för Push! och boka en diskussion och intervju. 

Ansök till Valma här – vi har flera lediga studieplatser! 

Mera information: Studiehandledare Mina Miettinen, 0400 247 258, mina.miettinen@prakticum.fi eller lärare/koordinator Yasmin Samaletdin, 041 730 0635, yasmin.samaletdin@prakticum.fi

 

Kontakt

 • Mina Miettinen 
 • studiehandledare
 • 0400 247 258
 • mina.miettinen(a)prakticum.fi

Sök på prakticum.fi: