Husbyggare

Husbyggare -Borgå

En stor del av studierna är praktiskt arbete i bygghallen eller hos kunder. Du studerar byggandets grunder och lär dig använda verktyg och olika tekniker inom byggandet. Även ritning och ritningsläsning, mätningsarbeten och arbetarskydd är viktiga delar i studierna.

Ansök till husbyggare här!

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Under det första studieåret bygger du din egen verktygsback. Du får också göra mindre arbeten som t.ex. lekstugor och lusthus. Du lär dig även att mura, bl.a. gårdsgrillar och att forma och gjuta flytkroppar till bryggor.

Under andra året utvecklar du ditt kunnande och gör mer avancerade arbeten inom bland annat formarbete, ritningsläsning och kundarbeten.

Under tredje studieåret får du pröva på energieffektivt byggande och bygga egnahemshus samt garage.

Efter att du avlagt grundexamen inom byggnadsbranschen kan du mångsidigt utföra arbeten inom branschen i enlighet med branschens kvalitetskrav. Du Hanterar material omsorgsfullt och kan tolka ritningar för såväl husbyggande som jordbyggnad. Som husbyggare kan du jobba med mångsidiga och varierande uppgifter inom byggnadsbranschen.

Vägen till ingenjör

Efter avslutade studier kan du välja att fortsätta studera på högre nivå då din examen ger behörighet för fortsatta studier vid en yrkeshögskola eller ett universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet teknik och kommunikation; ingenjör (YH).

 

Sök på prakticum.fi: