Datanom

DATANOM

Är du är intresserad av IT-branschen och tycker om datorer? Tycker du om att testa och utveckla datorsystem samt -program, och är intresserad av kundservice och ekonomi? Välj datanomutbildningen och ta chansen att utvecklas till expert i en växande bransch där möjligheterna till jobb är mycket goda. Datorkunniga personer behövs i dag inom alla branscher.

Kontakt

Karl-Erik Nylund
  • Prorektor, ansvar för branscherna inom Skönhet, Naturvetenskap och Teknik
  • 050 330 4421
  • karl-erik.nylund(a)prakticum.fi

I Helsingfors eller Borgå

får du en bred datanomutbildning. I vår Borgåenhet inriktar du dig på mikrostöd och lär dig om datorer och nätverk, medan du i Helsingforsenheten fokuserar på programmering och bland annat lär dig att planera och skapa webbplatser samt digitala produkter. Inom båda utbildningsprogrammen lär du dig använda multimedia; att fotografera, filma med videokamera och göra animationer. Du får också lära dig en del om kundbetjäning och företagsamhet. Under hela din studietid har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärning i autentiska arbetsmiljöer.

Kolla ett av datanomernas projekt: den virtuella skolan i Borgå!

När du är färdig

datanom kan du bland annat jobba som mikrostödperson, programmerare, upprätthållare av databaser och datanätverk, producent av webbsidor eller teknisk försäljare på olika företag. Utvecklingen inom den informationstekniska branschen är i ständig förändring och det behövs kunniga användare och upprätthållare. Som färdig datanom kan du ge dig ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola eller universitet.

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Att bli datanom betyder att du utför grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Utbildningen är 180 studiepoäng (120 sv) till sin omfattning och beräknas ta 3 år. 

Utbildningen sker såväl i datanomlinjens specialutrustade datasalar som i vanliga salar. Inom examen finns det två olika utbildningsprogram: mikrostöd och programmering. Inom båda utbildningsprogrammen lär du dig att skapa multimedia i form av publikationer, fotografier, videosnuttar, animationer, webbsidor och annat digitalt material. I Borgå kan du utvidga din kunskap inom mikrostöd och lära dig bl.a. om datorer och nätverk. I Helsingfors erbjuder vi utbildningsprogrammet programmering och inom detta fördjupar du dig i att planera och skapa webbplatser samt digitala produkter. Totalt sker ca ½ år av din utbildning ute i arbetslivet. 

Sök på prakticum.fi: