Automationsmontör Automationsmontör

AUTOMATIONSMONTÖR

Är du är intresserad robotik och servoteknik? Är du är nyfiken på hydraulik och pneumatik? Vill du veta mera om PLC; programmering? Tänk om du skulle utbilda dig till automationsmontör? Automatiseringen kommer att öka i alla branscher och det behövs kunniga och intresserade arbetstagare. Automationsbranschens grundutbildning ger både flickor och pojkar goda färdigheter inom informationssamhällets automatisering.

Kontakt

Karl-Erik Nylund
  • Prorektor, ansvar för branscherna inom Skönhet, Naturvetenskap och Teknik
  • 050 330 4421
  • karl-erik.nylund(a)prakticum.fi

Automation är på gång

Under studierna lär du dig bland annat att installera, använda och underhålla styr- och automationssystem, industrirobotar, elapparater och motorer. Undervisningen sker i specialutrustade el- och automationslaboratorier. Redan i början av dina studier har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärning i autentiska arbetsmiljöer.

Du studerar ämnen som:
  • Robotik
  • PLC (programmering)
  • Pneumatik
  • Servoteknik
  • Hydraulik

Du har möjlighet att avlägga Heta-arbetskort, arbetssäkerhetskort, elarbetssäkerhetskort, I-hjälpkort och eller S3 behörighet

Bli ett verkligt proffs

Som automationsmontör kan du arbeta med installations-, bruks- och underhållsuppgifter inom industrin. Du kan också arbeta på entreprenörsföretag inom el-och automationsteknik. Du har möjlighet att utvecklas till ett verkligt proffs i branschen. Med ökad yrkesskicklighet och erfarenhet kan du exempelvis bli egen företagare. Du kan också välja att fortsätta studera på yrkeshögskola eller universitet.

Grundexamen inom el- och automationsteknik

När du har avlagt examen inom utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik - kompetensområdet el- och energiteknik - kan du jobba med elinstallation och elunderhåll. Du kan göra installationer i hus och byggnader, inom industrin eller arbeta inom nätbyggnad. Inom elbranschen arbetar du enligt ritningar, scheman och tekniska beskrivningar. Noggranhet och säkerhet är för dig viktiga. Elbranschen lyder under lagar, standarder och föreskrifter.

Om el och automation intresserar dig, ansöker du till gemensam grundexamen för el- och automationsteknik. Val av inriktning; el- och energiteknik eller automation, görs inom programmet efter gemensamma grundstudier.

Sök på prakticum.fi: