Vårdassistent

Vårdassistent

Prakticum har startat enutbildning för vårdassistenter på läroavtal. Prakticum samarbetar bland annat med Folkhälsan.

Målgrupp

Utbildningen är riktad till dig som är intresserad av att jobba inom social- och hälsovården, men saknar utbildning. Målet är att ge dig färdigheter att stöda och hjälpa t.ex. äldre personer  eller personer med funktionsnedsättning inom hemvården eller i olika former av serviceboende. 

Du  assisterar vid grundvården, t.ex. hygien, måltider, städning, samt uträttar olika ärenden. Till dina uppgifter hör också att stöda upprätthållandet av klienternas funktionsförmåga och stöda aktiviteter som ökar den sociala samvaron. 

Utbildningsort

Yrkesinstitutet Prakticum, Jan-Magnus Janssons plats, 00560 Helsingfors

Tidpunkt

Utbildningen börjar i Helsingfors.

Utbildningstid

Utbildningen räknas ta ca 8 månader

Sista ansökningsdag

Kontinuerlig ansökan framtill studiestart.

Deltagaravgift

Utbildningen är avgiftsfri. En iPad pant på 150€ tillkommer. 

Undervisningsform och närstudier

Utbildningen består i huvudsak av lärande i arbetslivet samt självstudier. Även närstudier kan ingå. 

Kontaktperson

Folkhälsan, Kira Exell-Paakki, kira.exell-paakki@folkhalsan.fi, 044 788 6266

Prakticum, Gisela Andergård-Heiskanen, gisela.andergard-heiskanen@prakticum.fi, 050 441 4334

Anmälning till kursen

Anmäl dig till utbildningen här!

Sök på prakticum.fi: