Kurser i första hjälpen

Kurser i första hjälpen

Med grundläggande kunskaper i första hjälpen kan du hjälpa någon som skadat sig eller rentav rädda en annan människas liv. Yrkesinstitutet Prakticums kurser i första hjälpen är samma kurser som vid Röda korset. Efter avlagd kurs får du ett intyg som är i kraft i 3 år.

På kurserna i första hjälpen lär du dig agera i flera olika olyckssituationer. Bland annat lär du dig att utöva hjärt- och lungräddning som påbörjas medan ambulans är på väg till olycksplatsen. Du lär dig även att lägga en medvetslös person i rätt läge och fria luftvägar. Enkla åtgärder som som har stor betydelse i nödsituationer.

Utbildare för Prakticums kurser i första hjälpen är Magnus Lassander som har över 20 års erfarenhet av olika vårdsituationer vilket han använder som praktiska exempel i sina kurser. Utbildare har han varit i 7 år. De senaste åren har Lassander mest arbetat inom akutvården och driver ett ambulansföretag som utför första hjälpen och dejourerar vid olika tillställningar.

Utbildningsort

Yrkesinstitutet Prakticum
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

Utbildningstid och form

Se alla tillfällen här. Skriv "första hjälp" i sökfältet så får du upp alla tillfällen. Studierna består av närstudier och har 100% obligatorisk närvaro.

Deltagaravgift

16h: 120€ inkl moms
8h: 80€ inkl moms
4h: 60€ inkl moms

OBS! för Prakticum studerande kan priset variera. Meddela vid anmälan om det är frågan om omtentamen eller om du är Prakticumstuderande (samt vilken utbildning).

Målgrupp

Alla intresserade. En grundläggande utbildning i första hjälpen är bra för oss alla för att kunna hjälpa våra medmänniskor i nödsituationer. 

Deltagarantal

min 8 / max 15

Språk

Prakticum erbjuder kurser på svenska och engelska

Annulleringsvillkor

Anmälan är bindande, kursen kan avbokas kostnadsfritt senast fyra dagar innan tillfället, efter det faktureras deltagaren kursavgiften.

 

Sök på prakticum.fi: