Ekofrisör - Uppdatera Dina Kunskaper Ekokampaaja - Päivitä Taitojasi

Ekofrisör - Uppdatera Dina Kunskaper
Ekokampaaja - Päivitä Taitojasi

Tack för ert intresse, kursen är fullsatt, anmälningar härefter kommer på väntelista. Kiitos kiinnostuksesta, kurssi on täynnä. Tämän jälkeen ilmoittautuneita tulevat odotuslistalle. Välkommen och uppdatera dina kunskaper! Vi erbjuder dig en två dagars kurs med teori och praktik.

På förmiddagen diskuterar vi olika aktuella saker gällande ekofrisörens vardag, växtfärgningar och energiklippningar. Diskussionen baserar även på frågor som du skickar på förhand, på eftermiddagen jobbar vi med egna hår. Dag två: förmiddagen teori gällande växtfärger och energiklippningar, på eftermiddagen jobbar vi kunder.

Tervetuloa päivittämään taitojasi ekokampaajana. Kahden päivä kurssi on jaettu teoriaan sekä käytännön asiakastöihin. Aamupäivällä keskustelemme ekokampaajien ajankohtaisista haasteista ja mahdollisuuksista, kasviväreistä, energialeikkauksesta, sekä pohdimme etukäteen lähetettyjä kysymyksiä. Iltapäivällä työskentelemme omien hiusten sekä asiakkaiden kanssa.

Anmäl dig här före 14.1.KURSEN FULLSATT anmäl dig tll väntelistan  / Ilmoittaudu tästä viimeistään 14.1. KURSSI TÄYNNÄ ilmoittaudu jonotulistalle. 

Fredag / perjantai 1.2.2019

kl 14 - 17

  • Presentation och egna erfarenheter/ Esittely ja omia kokemuksia

  • Möjligheter att specialisera sig?/ Mahdollisuus erikoistua ekokampaajana?

  • Frågor/ Kysymyksiä

kl 18 - 21

  • Ekologisk kundbetjäning/ ekologinen asiakaspalvelu

Lördag / lauantai 2.2.2019

kl 9 - 12

  • Kasviväriä ja energialeikkauksen teoria

kl 13 - 16

  • Ekologisk kundbetjäning/ ekologinen asiakaspalvelu

Plats / paikka

Prakticum,  Helsingfors, Jan Magnus Janssonsplats 5, 00560 Helsingfors

Undervisningsmetod

Praktik och teori, arbete  parvis och på kunder/

Opetusmenetelmä

Teoria ja käytännön harjoittelu toisillemme ja asiakkaalle

Anmälningar

Före / Ennen:  14.1.2019. KURSEN FULLSATT: väntelista. KURSSI TÄYNNÄ: jonotuslista. 

Pris / Hinta:  120 (+ alv 24% 28,80) Euro

Deltagare / Osallistujat: min 8 och max 16

Kursdragare

Mona Mether, utbildare, Prakticum, Helsingfors

Sök på prakticum.fi: