KÄPY - Kärnprocesser i yrkesutbildningen

KÄPY - Kärnprocesser i yrkesutbildningen

I projektet kärnprocesser i yrkesutbildningen är fokus på vidareutveckling av verksamhetsprocesser samt examenssystemet i enlighet med den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen.

Projektet har fokus på delprocesserna ansökan, personlig tillämpning, handledning, samt att inhämta, visa och bedöma kunnande. Utveckling av processer och nya arbetssätt sker tillsammans med personalen, så det gagnar kärnprocesserna. Processerna utvecklas så att de är ändamålsenliga med tanke på studerande och intressenter.

Mål 1: Processerna och arbetssätten är utvecklade enligt de nya kraven i reformen.

Mål 2: Personalen är kunnig i de nya arbetssätten.

Mål 3: Personalen, arbetslivet och studerande är delaktiga i utvecklingsarbetet.

Mål 4: Personalen har en ökad kundkompetens.

Målgrupp

Ledning, processägare, teamkoordinatorer, team, studerande och arbetslivet.

Tid

1.11.2018- 31.12.2019

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan YA! (koordinator) Axell, Inveon, Optima och Prakticum.

Kontaktperson

Jenni Taakala 050 432 7467 / fornamn.efternamn@prakticum.fi

 

Utbildningsstyrelsen finansierar projektet

Kontakt

  • Jenni Taakala
  • Utvecklingsplanerare
  • 050 432 7467
  • jenni.taakala@prakticum.fi

Sök på prakticum.fi: