Fysisk aktivitet och välmående genom e-Sport

Fysisk aktivitet och välmående genom e-Sport

Målsättningen är att bygga upp ett eSports nätverk inom utbildningssektorn.

Det finns inte skolnätverk eller regelverk inom sporten och projektet skapar en gemensam grund för den inom yrkesutbildningen. Projektet vill ge studerande bättre balans mellan datorspelande, kost, vila och motion. Genom dessa kunskaper nås en positiv inlärningseffekt i studerandes prestationer som helhet. Projektet strävar även till att utveckla uppförandekoden inom eSport. Detta skulle omfatta bla nätetikett, jämlikhet och tolerans.

  • Mål 1: Nätverk inom eSport
  • Mål 2: Välmående inom e-Sport
  • Mål 3: e-Sport i kursverksamhet

Målgrupp

Lärare och studerande inom yrkesutbildningen, samt intresseorganisationer för eSport deltar i utvecklingen av e-Sport med fokus på  fysisk aktivitet och välmående.

Tid

1.11.2016 - 31.12.2017

Finansiär

Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Prakticum (koordinator), Inveon, Point College och Optima, YA!.

Kontaktperson

Karl Ögland, 050 508 0222 / fornamn.efternamn@prakticum.fi

Utbildningsstyrelsen finansierar projektet

Kontakt

  • Helsingforsenheten
  • Jan-Magnus Janssons plats 5
  • 00560 Helsingfors
  • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: