Stäng

Innehåll

Internationell examensdel

Genom att välja den internationella examensdelen kan studerande fokusera på internationalism, kulturkännedom och internationell arbetskultur. Prakticum samarbetar främst genom Erasmus+ med yrkesutbildare och arbetsgivare runt om i Europa och erbjuder mobiliteter och praktik hos dessa samarbetspartners. 

Den internationella examensdelen är en valfri examensdel som består av 10-15 kp. Alla studerande som väljer examensdelen gör en obligatorisk introkurs som huvudsakligen är nätbaserad. Introduktionskursen heter “Introduktion till utlandsstudier/arbete utomlands och efter kursen kan studerande förbereda sig för jobb- och studiemöjligheter utomlands och i internationella organisationer, förstå vikten av säkerhet i internationella sammanhang och  i sitt agerande beakta kulturell sensitivitet och olika kulturer och vet hur hen anpassar sig till dem.

Övriga delar av examensdelen kan studerande välja mellan praktik på internationellt företag eller utomlands eller delta i organiserandet av ett internationellt evenemang.