Stäng

Innehåll

Karriärcenter Arabia

Vägledarna på Karriärcenter Arabia erbjuder dig samtal och stöd före, under och efter dina studier, när du är på väg ut i arbetslivet eller när du vill ta nästa steg.

Vi utgår från din individuella situation, dina styrkor, kompetenser och från beslut som du tidigare har tagit kring studier, arbete och andra avgörande livshändelser. Vi vill stöda dig att fatta genomtänkta beslut så att du kan känna motivation och glädje. Utöver det hjälper vi dig också konkret med praktiska råd och tips kring bl.a. arbetssökning och var man kan hitta information om studiemöjligheter.

Karriärvägledning handlar inte om att hjälpa dig med specifika kursval på en viss utbildning eller arbetsförmedling. Våra vägledare kan inte ge färdiga svar eller fatta beslut för hur just du ska leva ditt liv. Vi stöder dig på vägen och hjälper dig att klargöra vilka olika möjligheter du har och hur du kan förstärka din egen karriärkompetens.

Vägledaren är en neutral samtalspartner som har tystnadsplikt om sådant som rör dina personliga förhållanden. Alla tjänster är kostnadsfria.

Har du frågor?

Carl Stjernberg
Ledare för Karriärcenter Arabia
041 7316208
[email protected]