Studiestart

Studiestart

Grattis till studieplatsen och att du valt att studera hos oss! Vid studiestarten, oavsett om det gäller ditt första studieår eller den första terminen efter ett långt sommarlov, finns det fler saker som är bra att känna till.

Du bör styrka din identitet

Den nya dataskyddförorndingen som trädde i kraft 25.5.2018, GDPR, har som syfte att skydda enskilda personers rättigheter, speciellt vad kommer till dina personuppgifter. I och med GDPR är kraven hårdare även på skolan. Prakticum måste följa nya bestämmelser då vi lagrar och hanterar personlig och känslig information, som till exempel dina personuppgifter. Ska du till exempel ansöka om resestöd, få ut ett intyg över dina studieprestationer eller annat som gäller dina studier måste du styrka din identitet då du sköter dessa ärenden varje gång, om du inte har en bild i vårt studieadministrativa program och har bestyrkt din identitet vid skolstart. Detta betyder att du under de första skoldagarna inkommande läsår ska uppvisa ett officiellt intyg med fotografi: ett giltigt och officiellt identitetskort, pass, körkort eller FPA-kort med fotografi. Detta gäller alla studerande, även dem som vi känner från tidigare. Fotografiet i vårt studieadministrativa program räcker i forsättningen för identifiering.

Då du börjar studera

Beroende på vilken bransch du valt att studera, finns det olika riktlinjer för vad du behöver vid studiestarten. En del böcker och arbetskläder kan du skaffa redan innan du inleder dina studier, medan andra saker, såsom exempelvis verktygsbackar och olika datorprogram kan beställas genom skolan. Du får informationen av din examenshandledare då du inleder dina studier, men en uppdaterad lista öven linjespecifik information finns under fliken antagningsinfo. Utöver de verktyg och arbetskläder du behöver för att studera till ditt kommande yrke tillkommer även en materialavgift på 15 euro varje läsår.

Läsåret 2018-2019

Första skoldagen är måndagen 13.8.2018 kl.9:00. Introduktionsdagarna för dig som påbörjar dina studier arrangeras av Prakticums studerandevård och tutorer 13–14.8.2018. Resten av veckan är reserverad för handledningsträffar med examenshandledare. Under handledningsträffen kommer du tillsammans med din examenshandledare att göra upp din personliga utvecklingsplan, PUK. Årskurs 2 och 3 har också första skoldagen 13.8.2018 enligt schema som finns på wilma.

Här kan du ladda ner Prakticums läsår 2018–2019 över perioder och skollov

Vid skolstart i augusti kan du även följa med vad som händer på Prakticum genom att kolla in kalendern som finns på hemsidan. Följ även med Prakticum på sociala medier, Instagram och Facebook, för att få reda på vad som händer i skolan. 

Periodindelningen

Läsåret indelas i 7 perioder:
period 1     13.8–21.9.2018     Tema: Trivsel och gemenskap
period 2     24.9–2.11.2018     Tema: Trivsel och gemenskap
period 3     5.11–7.12.2018     Tema: Delaktighet
period 4     10.12–1.2.2019     Tema: Livshantering
period 5     4.2–15.3.2019       Tema: Framtid
period 6     18.3-26.4.2019     Tema: Sex och relationer
period 7     29.5–6.6.2019       Tema: Hälsosamt och ohälsosamt
 
Höstlov       15.10–21.10.2018
Jullov          20.12.2018-6.1.2019
Sportlov      18.2-24.2.2019
Påsklov       19.4-28.4.2019

Våravslutning med dimission 7.6.2018, datumet ett annat för Borgåenheten
 
Föräldramöten
Helsingforsenheten:     tisdag 25.9.2018 kl.18:00
Borgåenheten:             torsdag 27.9.2018 kl.18:00
Esbo:                           onsdag 3.10.2018 kl.18:00

Förvaringsfack

I skolan finns skåp där du kan förvara dina skolsaker och verktyg. Du kan lösa ut en nyckel för ett förvaringsfack från skolans kansli. I Helsingfors betalar studerande en pant på 20€ för nyckeln. Då du avslutar dina studier och returnerar skåpnyckeln får du panten tillbaka. Vid vår Borgåenhet uppbärs ingen pant.

Skolmåltider

De studerande som är inskrivna för grundexamen har rätt till en avgiftsfri skolmåltid per skoldag, detta gäller även vuxenstuderande. I vår Helsingforsenhet i Arabiastranden serveras måltiden i skolans matsal, Bamba varje skoldag från 11:00–13:00. Veckans matlista hittar du vid matlinjen och på Prakticums Facebooksida. I vår Borgåenhet serveras maten i restaurang Amiris som finns i samma byggnad. Maten serveras från 10:45–12:15. Matlistan hittar du på Edupolis hemsida.

Studiekort

Studerande vid Prakticum kan beställa ett studiekort från Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS). Studiekortet ger vissa ekonomiska fördelar t.ex. hos VR och Matkahuolto. Kortet är också ett allmängiltigt intyg över att personen är studerande. För ansökan behövs ett studieintyg från skolan. Gå in på http://skolungdom.fi/medlemskap/ och följ anvisningarna (fyll i blanketten, bifoga skannat studieintyg och foto samt betala in avgiften via nätbank). Kortet skickas sedan direkt hem till dig.

Studiestöd

Du kan få studiepenning för dina studier fr.o.m. den första månaden efter din 17-årsdag. Du kan beviljas studiestöd när du studerar på heltid och dina studier pågår minst 2 månader utan avbrott och dina inkomster inte utgör hinder för studiestöd. Studiepenningen är beroende av din ålder, hur du bor, ditt civilstånd, din läroanstalt och av dina föräldrars inkomster (tills du fyllt 20 år).

Förstagångssökande kan få studiestöd när de blivit antagna till skolan. Därefter krävs framgång och regelbundenhet i studierna. Studieframgången anses inte vara tillräcklig om studierna försummas eller förlängs över den maximi stödtid som fastställts för ifrågavarande studier. Om studieprestationerna bedöms vara otillräckliga (minst 4,5 kompetenspoäng/månad) kan utbetalningen av studiestödet avbrytas och redan utbetalt stöd återkrävas. FPA beviljar i allmänhet studiestöd från början av studierna för hela studietiden. Då får du studiestöd också under följande läsår utan att behöva ansöka om det på nytt. Du får inte studiestöd för sommarmånaderna om du inte studerar då.

FPA betalar ut studiestöd tidigast från början av den månad då FPA eller läroanstalten har fått din ansökan. Om man vill ha studiestöd från början av t.ex. september skall ansökan alltså vara studiestödsmyndigheterna tillhanda i september. Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Du kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst: www.fpa.fi/etjanst. Du loggar in till e-tjänsten med dina egna nätbankskoder eller med mobilverifiering (som du erhåller av din operatör). Alternativt kan du ansöka med FPA's studiestödsblankett (OT1r). Med samma blankett kan du ansöka om studiepenning och statsgaranti för studielån. Statsgarantin förutsätter i allmänhet att du också får studiepenning. 

I Helsingforsenheten fås studiestödsblanketterna från kansliet på andra våningen i Helsingforsenheten eller från hyllan nere på första våningen. Ifylld blankett hämtas till kansliet som stämplar, bifogar ett studieintyg och skickar blanketten till FPA. Ifall du ansöker via nätet be kansliet om studieintyg som du kan skanna och bifoga till din ansökan.

Skolresor

FPA:s skolresestöd betalas som ersättning för dagliga skolresekostnader. Stödet betalas om skolvägens längd i ena riktningen är minst 10 km och skolresekostnaderna uppgår till över 54€ per månad då sammanhängande antalet studiedagar är minst 18 dagar/månad(minst 4 dgr/vecka) . Din egen andel av kostnaderna blir då 43 € i månaden.

Skolresestödet betalas för minst en månad och för högst 10 månader per läsår. Ett villkor för beviljande av stöd för skolresor är dessutom en sammanhängande studietid på minst 18 dagar/månad samt studieprestationer om minst 4,5 kompetenspoäng/månad. Ansökan om skolresestöd görs varje läsår via skolans kansli. För buss är det i allmänhet en 44 resors skolresestödsbiljett eller en 30 dagars regionbiljett för studerande och för tåg en 30 dagars periodbiljett. Skolresestödet utbetalas inte under sommarmånaderna. FPA önskar att studeranden fyller i skolresestödsblanketten (KM 1r) på nätet innan den stämplas i skolans kansli eftersom de infört optisk läsning av blanketterna. Ändringar gällande praktikperioder bör göras till FPA i god tid före perioden börjar! För ytterligare information se Fpa:s hemsida www.fpa.fi/studerande eller ring FPA/svenska studie- och resestöd tel. 020 692 229. Fpa:s blankett för resestöd hittar du här.

Studerande som är fast bosatta i huvudstadsregionen och har fyllt 17 år har rätt till HRT:s studierabatt då det gäller den kommunala trafiken inom huvudstadsregionen. Rätt till FPA skolresestöd endast om biljettkostnaderna överstiger 54€/månad.

För att undvika rusning till i kansliet ska du fylla i blanketten på förhand innan du kommer till kansliet. Du kan be din examenshandledare eller förälder att hjälpa dig med att fylla i blanketten.

Skolresestöd

Helsingforsregionens trafik: HRT/HSL-biljetten

Du fyller i HRT/HSL:s förhandsifyllda blankett i skolans kansli (behöver skolans stämpel). För att undvika rusning till i kansliet ska du fylla i blanketten på förhand innan du kommer till kansliet. Du kan be din examenshandledare eller förälder att hjälpa dig med att fylla i blanketten. Blanketten kan du ladda ner från nätet på förhand. Mer information om HRT-biljetterna hittar du på HRT:s sida. HRT/HSL resekorten skaffas från HRT's försäljningsställe t.ex. på tunnelplan under Järnvägsstationen i Helsingfors.

Studerande som bor i Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla får sitt (direkta) skolresestöd i form av att få köpa sin biljett med studeranderabatt. För HRT/HSL blanketten gäller att enbart de som fyllt 17 bör fylla i den. Är du under 17 år åker du med HRT/HSL:s barnbiljett. 

Alla studerande som bor i Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Kervo eller Tusby, oavsett ålder, fyller i Fpa:s skolresestödblankett (KM1r) och hämtar den till skolans kansli för stämpel. Är du över 17 år fyller du därtill i HRT/HSL:s förhandsifyllda blankett i skolans kansli (behöver skolans stämpel). Är du under 17 år åker du med HRT/HSL:s barnbiljett.

Matkahuolto

Bor du utanför huvudstadsregionen och använder du dig av Matkahuoltos bussar. Då fyller du i Fpa:s skolresestödblankett (KM1r) och hämtar den till skolans kansli för stämpel. Från kansliet erhålls ytterligare köpintyg (KM2r) som behövs för köp av biljett. För eventuella resor inom Helsingfors (t.ex. Kampen-Arabiastranden) ska du meddela HRT/HSL:s biljettförsäljning att du studerar full tid i Helsingfors och behöver busskort. Kostnaderna för din resebiljett är enligt överenskommelse mellan din hemkommun och HRT/HSL. För anskaffande av HRT/HSL biljett får du ett studieintyg från skolans kansli. 

Du bör fylla i skolresestödblanketten (KM1r) så detaljerat som möjligt. I punkt 6, daglig resa skriver du in alla sträckor du åker från ditt hem till skolan (också eventuella promenadsträckor mellan hemmet och bussen/tåget). Du behöver inte fylla i biljettpriset. 

Som exempel: 
Hemadress - Borgå busstation till fots 1,5 km 
Borgå - Arabiastranden buss 47,7 km 

eller

Hemadress - busshållplats, Ingå moped 3,5 km
Ingå - Kampen buss 56,7 km
Kampen - Arabiastranden spårvagn 5,8 km

VR-tågresor

För att du ska få skolresestöd för tågresor måste du köpa en 30 dagars periodbiljett via VR:s webbplats. Du betalar biljetten själv och biljettpriset måste överstiga 54€ för att du ska få skolresestöd. Du ansöker om skolresestöd från Fpa med blankett (KM1r) som förses med skolans stämpel och skickas till Fpa. Fpa skickar beslut om skolresestödet till studeranden samt betalar månatligen skolresestödet (som är = skillnaden mellan biljettpriset och självrisken 43 euro) på den studerandes bankkonto. 

Då du vill få reda på resans längd för blanketten KM1r kan du använda dig av kart- och ruttfunktioner som till exempelvis Googles kartfunktion,  www.fonecta.fi eller www.matka.fi. Var uppmärksam på att välja "kortaste rutt".

Studiebostäder

I Helsingfors kan man ansöka om bostad via HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse) www.hoas.fi eller kundservice (09) 549900. Ett annat alternativ för studerande som fyllt 18 år är Fastighets Ab Majstranden, www.majstranden.fi.

Kansliet i Borgå ger närmare uppgifter om de studiebostäder som finns i Borgå.

Rättsskydd

För de studerandes rättsskydd gäller: lag om yrkesutbildning (531/2017), Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017)

Försäkringar

Prakticums försäkringar för studerande i grundläggande utbildning

1.     Lagstadgad olycksfallsförsäkring för studerande gäller vid olycksfall under

 • Praktisk undervisning i skolan lektionstid
 • Utbildningsavtal: inlärning på arbetsplats
 • Resor till och från arbetsplatsen samt visningsexamen

2.     Frivillig försäkring för studerande gäller vid olycksfall under

 • Teoretisk undervisning i skolan
 • Gymnastiklektioner
 • Skolresor
 • Verksamhet anordnad inom ramen för skolans läroplan

3.     Resenärsförsäkring för studerande gäller

 • Vid sjukdom och/eller olycksfall under arbetspraktikperioder utomlands enligt läroplanen
 • Vid sjukdom och/eller olycksfall under utlandsresor i anslutning till undervisningen

4.     Ansvarsförsäkring under utbildningsavtal, inlärning på arbetsplats, gäller

 • Vid akut, oförutsedd olycka på arbetsgivarens egendom i Finland

Prakticum har ingen försäkring för studerandes egendom, varken i skolan eller under utlandsresor. Prakticum har ingen ansvarsförsäkring för arbetsgivarens egendom utomlands.

Kontakt

 • Helsingforsenheten
 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: