Linjespecifik information för Utövare av medietjänster

Linjespecifik information för Utövare av medietjänster

Grattis till studieplatsen och att du valt att studera hos oss! För att underlätta studiestarten och dina studier vid Prakticum, har vi gjort följande anvisningar. Bekanta dig även med den praktiska information som finns på sidan Studiestart.

Identifikation

För att Prakticum ska kunna följa GDPR, bör du vid skolstarten identifiera dig. Detta betyder att du ska uppvisa ett officiellt intyg med fotografi: ett giltigt och officiellt identitetskort, pass, körkort eller FPA-kort med fotografi, när du inleder studierna 13.8.2019

Böcker och undervisningsmaterial

På medielinjen behöver du inte anskaffa några kursböcker. Däremot kommer du att få ett materialpaket i början av studierna som du delvis bekostar själv  genom en materialavgift (se nedan). I materialpaketet ingår bl.a. minneskort till kameror, fotopapper och ett webbpaket.

Dator och IKT-verktyg

På lektionerna i inom media har du som studerande vanligtvis tillgång till skolans datorer med den programvara som yrkesämnena kräver. Vi kräver inte att du som studerande skaffar motsvarande IKT-verktyg och programvara för hemma- och skolbruk. Du behöver dock ett IKT-verktyg, en dator, för att kunna kommunicera och studera allmänna ämnen.

Mobiltelefonen är inte ett ändamålsenligt verktyg för att utföra studierna. Vi rekommenderar att din dator har minst 13” skärm och ett hållbart batteri som räcker hela skoldagen utan laddning. Datorn ska ha Windows 10 operativsystem och programmet Microsoft Office och ett uppdaterat virusprogram. Bland annat har Sophos home ett gratis viruskontrollprogram: https://home.sophos.com. Som studerande använder du dig av skolans nätanslutning.

I undervisningen använder vi datorn till bland annat följande uppgifter:

  • Söka information på internet
  • Skriva rapporter och lämna in uppgifterna elektroniskt
  • Göra presentationer med grafikprogram
  • Göra uträkningar och presentera dem i tabell- och grafikformat
  • Använda lärarmaterial som finns i Google Classroom

Om du inte har ett eget IKT-verktyg som beskrivs ovan och din familj inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa ett sådant, så kan du och din vårdnadshavare göra en stipendieansökan till skolan i syfte att anskaffa IKT-verktyg. Ansökan görs efter skolstarten genom att fylla i Prakticums stipendieansökningsblankett.

Kläder och arbetsredskap

För studier på medielinjen behövs inte speciella arbetskläder, men vi använder inneskor i medielinjens egna utrymmen (vi tar av oss ytterskorna vid entrén till skolan). Förutom en egen dator enligt anvisningarna ovan, bör du även ha tillgång till block och penna varje dag.

Materialavgift

På medielinjen uppbärs en materialavgift på första och andra årskursen. Under tredje årskursen uppbärs ingen avgift. Materialavgiften är 100 € per årskurs.

Hälsa

Inom medieutbildningen finns inte särskilda krav på hälsa, men du bör ha tillräcklig hälsa och funktionsförmåga för att göra praktiska uppgifter i både skolan och på en arbetsplats inom branschen.

 

Kontakt

  • Henrik Wik
  • biträdande rektor
  • 050 550 7180
  • henrik.wik(a)prakticum.fi

Sök på prakticum.fi: