Antagningsinfo

Antagningsinfo för läsåret 2018–2019

Här hittar ni namnen på antagna till yrkesinstitutet Prakticum. Observera att på denna lista finns endast namnen på de studerande som vid ansökan gett sin tillåtelse att publicera namnet. 

 Lista över antagna 2018 >>

Skolan börjar 13.8.2018 kl. 9.00.

Mera information om ansökan och antagning får du även på numret 020 7699 700.

Länkar

LINJESPECIFIK INFORMATION FÖR ATT INLEDA STUDIER

Kontakt

  • Helsingforsenheten
  • Jan-Magnus Janssons plats 5
  • 00560 Helsingfors
  • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: