Ansök till Prakticum!

Ansök till Prakticum!

Via kontinuerlig ansökan kan du söka till utbildning året om

Via kontinuerlig ansökan kan du ansöka till den av våra utbildningar som intresserar dig mest. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad och inbjuden till en ansökningsdiskussion där våra handledare hjälper dig vidare. 

Observera att inlämnad ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt utan leder till en diskussion där man utreder vilka studiealternativ som är möjliga och vilken utbildning som passar dig bäst.

Lämna in din ansökan här!

 • Alla sökande har rätt till en jämlik behandling vid ansökan, vilket vi säkerställer genom att utgå från gemensamma antagningsgrunder då beslut om antagning görs. 
 • För att bli antagen till en utbildning krävs tillräckliga språkliga färdigheter för att avlägga ifrågavarande examen på undervisningsspråket. Allmänt krav på språknivå enligt antagningsgrunderna är B1.
 • Om du ansöker till grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning blir du kallad till ett lämplighetsprov. Du kan inte bli antagen till utbildningen om du uteblir från lämplighetsprovet. Information om övriga lämplighetsprov finns i samband med ansökan till respektive utbildning.
 • Om du ansöker till grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) ska du  ange en bedömning av ditt hälsotillstånd i ansökningsblanketten. Information om hälsokraven finns bland annat i Studieinfo-tjänsten.

Mera information om yrkesutbildningarna tfn.  * 020 7699 700

Valma
Ansökan till handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning d.v.s. VALMA (PUSH) sker i Studieinfo i samband med gemensam ansökan i maj-juli.
Övriga tider på året sker ansökan via vår kontinuerliga ansökan ovan.

Läroavtal
Om du redan har en arbetsplats och samtidigt vill erhålla en yrkesutbildning kan läroavtalsstudier vara ett passande alternativ för dig. Du anhåller om att få studera på läroavtal då du ansöker om studieplats via kontinuerlig ansökan (länken ovan) och. Mera information om läroavtal.

Fortbildning och kortkurser
Till fortbildning och kortkurser söker du endera via kontinuerlig ansökan eller via anmälningslänken som finns i anslutning till utbildningens beskrivning. Aktuella utbildningar är bland annat:

Visuell marknadsförare

 • Kontinuerlig ansökan tills alla platser är fyllda.
 • Förhandsuppgift lämnas in i juni 2018
 • Utbildningstid september 2018–maj 2019, enligt den personliga tillämpningen

Läs mer om utbildningen inom visuell marknadsföring här

Kortkurser ordnas inom flera områden. Bland annat kan du avlägga tenten för hygien- eller serveringspass, kurser inom skönhet och välmående eller mediebranschen.

Information om våra aktuella kortkurser hittar du här

Ansökan till yrkesutbildning för idrottare
Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet som från och med 1.1.2018 har status som yrkesutbildare för idrottare. Ansökan till Prakticums idrottsprofilering sker i samband med att du ansöker om en studieplats:

1. Ansök till en utbildning i kontinuerlig ansökan och ange intresse för idrottsprofileringen i formuläret
2. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten till idrottsprofilering www.olympiakomitea.fi eller här.

Blanketten skickas per post till Björn Nylund i samband med att du ansöker om att studera vid Prakticum. 

Mer information:
Björn ”Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

bjorn.nylund(a)prakticum.fi
0400 247 250

Ansökan till esport 
Prakticum har redan några år erbjudit  esport som en valbar examensdel åt studerande som intresserar sig för elektronisk sport. Esporten kan kombineras med alla utbildningar i Borgå, Esbo och Helsingfors. Deltagande kräver varken viss nivå eller särskilt spel, utan ett genuint intresse för esporten som livsstil.

Studierna inom esport pågår hela studietiden och omfattar bland annat föreläsningar, fysisk- och mental träning, evenemang mm. Om studerande har intresse att tävla inom sitt eget spel, bildar vi skollag som också kan delta i olika turneringar.

Du anmäler ditt intresse för esport då du ansöker om studieplats via vår kontinuerliga ansökan ovan. I samband med gemensam ansökan på våren sker ansökan vid antagning av studieplats.  Årligen antas 15-20 nya esportare till programmet. Vid ett större antal ansökningar blir man antagen på basen av kompletterande intervju i början av läsåret. Intervjun görs i samarbete med SEUL (Förbundet för elektronisk sport i Finland). 

Mer information:
Karl Ögland
karl.ogland(a)prakticum.fi
050 508 0222

Ansökan till kombistudier
Kombistudier erbjuder möjlighet att avlägga studentexamen i kombination med yrkesinriktad grundexamen. Som studerande vid Prakticum har du möjlighet att läsa ett rekommenderat urval gymnasiekurser för att förbereda dig för studentexamen. Vi erbjuder möjlighet till närundervisning i modersmål, finska, engelska och matematik. Studierna utgör en valbar examensdel i din yrkesinriktade grundexamen. Kombistudierna avläggs antingen i Prakticum eller vid ett gymnasium, utgående från din studieort. För att nå goda resultat i studentproven rekommenderar vi att du utöver erbjudna närstudier läser på egen hand t.ex. vid Tölö gymnasium som erbjuder närundervisning kvällstid. 

Studentexamen innehåller minst fyra prov, av vilket modersmålet är obligatoriskt. Studentexamensbetyget kan utfärdas först efter avlagd yrkesinriktad grundeaxmen och du står själv för studentexamens- samt eventuella studieavgifter. 

Du anmäler ditt intresse för kombistudier då du ansöker om studieplats via vår kontinuerliga ansökan ovan. I samband med gemensam ansökan på våren sker ansökan vid antagning av studieplats. 25 studerande ges möjlighet att inleda kombistudier årligen. Medeltalsgränsen  är 7 i läseämnen.

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo, planerare
barbro.sinisalo@prakticum.fi
040 542 6400

Kontakt

 • Helsingforsenheten
 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: