Ansök till Prakticum och Inveon!

Ansök till Prakticum!

Kontinuerlig ansökan

Via kontinuerlig ansökan kan du ansöka till den av våra utbildningar och fortbildningar som intresserar dig mest.  

Den kontinuerliga ansökan passar särskilt för dig om:

 • du redan tidigare har avlagt en examen på andra stadiet eller en högskoleexamen
 • du har inhämtat kunnande i arbetslivet
 • du vill avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller en specialyrkesexamen eller delar av examen
 • du vill avlägga en yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning
 • du inte fick en studieplats i gemensam ansökan

Lämna in din ansökan till Prakticum här!

Inveons utbildningar

Hösten 2019 kan du studera inom följande utbildningar vid Inveon:

 • artesan (inredning)
 • fordonsmekaniker
 • husbyggare
 • kock
 • kombinationsfordonsförare
 • utövare av visuell framställning
 • verkstadsmekaniker
 • elmontör
 • ICT-montör

Inveons ansökningsblankett hittar du här

Skriv ut blanketten och posta till:

Inveon
Ansökan
Edelfeltsstigen 1
06400 Borgå

Från och med 1.1.2020 blir Inveon en del av Prakticum

Då du lämnat in din ansökan

Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad och inbjuden till en ansökningsdiskussion där våra handledare hjälper dig vidare. 

Observera att inlämnad ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt utan leder till en diskussion där man utreder vilka studiealternativ som är möjliga och vilken utbildning som passar dig bäst.

 • Alla sökande har rätt till en jämlik behandling vid ansökan, vilket vi säkerställer genom att utgå från gemensamma antagningsgrunder då beslut om antagning görs. 
 • För att bli antagen till en utbildning krävs tillräckliga språkliga färdigheter för att avlägga ifrågavarande examen på undervisningsspråket. Allmänt krav på språknivå enligt antagningsgrunderna är B1.
 • Om du ansöker till grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning (utövare av mediatjänster) blir du kallad till ett lämplighetsprov. Du kan inte bli antagen till utbildningen om du uteblir från lämplighetsprovet. Information om övriga lämplighetsprov finns i samband med ansökan till respektive utbildning.
 • Om du ansöker till grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) ska du  ange en bedömning av ditt hälsotillstånd i ansökningsblanketten. Information om hälsokraven finns bland annat i Studieinfo-tjänsten. 
 • Inom social- och hälsovårdbranschen sker val av kompetensområde senare under studiernas gång. Utbildningsanordnaren avgör vilka kompetensområden som erbjuds och förverkligas utgående från arbetslivets behov samt studerandes preferenser. 

Mera information om yrkesutbildningarna tfn.  * 020 7699 700

Valma - utbildning som handleder för yrkesutbildning

Ansökan sker i gemensam ansökan.

 • Ansökningstiden är 21.5–23.7.2019
 • Lämplighetsdiskussion anordnas fortgående efter inlämnad ansökan. Krav på språknivå är A2.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 2.8.2019. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen genast efter att du fått antagningsresultatet, senast 16.8.2019
 • Närundervisningen inleds 2.9.2019

Övriga tider på året sker ansökan via vår kontinuerliga ansökan ovan.

Läroavtal

Om du redan har en arbetsplats och samtidigt vill erhålla en yrkesutbildning kan läroavtalsstudier vara ett passande alternativ för dig. Du anhåller om att få studera på läroavtal då du ansöker om studieplats via kontinuerlig ansökan (länken ovan) och. Mera information om läroavtal.

Fortbildning

Till fortbildning och kortkurser söker du endera via kontinuerlig ansökan eller via anmälningslänken som finns i anslutning till utbildningens beskrivning. 

Information om våra aktuella kortkurser hittar du här

Ansökan till yrkesutbildning för idrottare

Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet har status som yrkesutbildare för idrottare. Ansökan till Prakticums idrottsprofilering sker i samband med att du ansöker om en studieplats:

1. Ansök till en utbildning i gemensam ansökan eller via vår kontinuerliga ansökan och ange intresse för idrottsprofileringen i formuläret
2. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten till idrottsprofilering www.olympiakomitea.fi eller här.

Blanketten skickas per post till Björn Nylund i samband med att du ansöker om att studera vid Prakticum. 

Mer information:
Björn ”Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

bjorn.nylund(a)prakticum.fi
0400 247 250

Ansökan till esport

Prakticum har redan några år erbjudit  esport som en valbar examensdel åt studerande som intresserar sig för elektronisk sport. Esporten kan kombineras med alla utbildningar i Borgå, Esbo och Helsingfors. Deltagande kräver varken viss nivå eller särskilt spel, utan ett genuint intresse för esporten som livsstil.

Studierna inom esport pågår hela studietiden och omfattar bland annat föreläsningar, fysisk- och mental träning, evenemang mm. Om studerande har intresse att tävla inom sitt eget spel, bildar vi skollag som också kan delta i olika turneringar.

Ansökan görs i samband med uppgörandet av din personliga plan för kunnandet (PUK) efter att du inlett dina yrkesinriktade studier. Du kan även anmäla intresse för esport i samband med att du ansöker via vår kontinuerliga ansökan ovan. Årligen antas 15-20 nya esportare till programmet. Vid ett större antal ansökningar blir man antagen på basen av kompletterande intervju i början av läsåret. Intervjun görs i samarbete med SEUL (Förbundet för elektronisk sport i Finland). 

Mer information:
Karl Ögland
karl.ogland(a)prakticum.fi
050 508 0222

Ansökan till kombistudier

Kombistudier erbjuder möjlighet att avlägga studentexamen i kombination med yrkesinriktad grundexamen. Kombistudierna avläggs i Tölö gymnasium (kvällsundervisning) eller Borgå gymnasium, utgående från din studieort. För att nå goda resultat i studentproven rekommenderar vi att du utöver erbjudna närstudier läser på egen hand t.ex. vid Tölö gymnasium som erbjuder närundervisning kvällstid. Studentexamensbetyget kan utfärdas först efter avlagd yrkesinriktad grundexamen.

Ansökan till kombistudier görs i samband med uppgörandet av din personliga plan för kunnandet (PUK) efter att du inlett dina yrkesinriktade studier. Du kan även anmäla intresse för kombistudier i samband med att du ansöker via gemensam ansökan eller vår  kontinuerliga ansökan ovan. Som antagningsgrund används avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. För att ansöka krävs en medeltalsgräns på 7,0 i läsämnen. 25 studerande antas årligen till kombiprogrammet. 

 Mera information om avläggandet av studentprov hittar du på studentexamen.fi.

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo, planerare
barbro.sinisalo@prakticum.fi
040 542 6400

Sök på prakticum.fi: