För studerande

För studerande

Vid Prakticum kan du studera både som ung och vuxen. Du kan välja mellan 12 olika branscher, ta en yrkesexamen eller fortbilda dig inom ett specifikt område. Redan i början av dina studier har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärning i autentiska arbetsmiljöer.

Vid Prakticum kan du studera till följande yrken:

 • Närvårdare
 • Merkonom
 • Utövare av medietjänster
 • Frisör
 • Kosmetolog
 • Kock
 • Servitör
 • Automationsmontör
 • Elmontör
 • Datanom
 • ICT-montör
 • Fordonsmekaniker

 

 • Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
 • Visuell marknadsförare
 • Ekofrisör

Utöver dessa har Prakticum fler profileringar såsom idrottsprofilering, smidiga övergångar och esport. Dessutom har Prakticum en förberedande PUSH-utbildning; Valma.

Yrkesutbildningen i förändring

Målet för yrkesutbildning är att ge dig som studerande de färdigheter som du behöver för att uppnå och upprätthålla yrkeskunskap, samt få färdigheter för att klara av studier på högskolenivå. Under de senaste åren har en hel del förändringar gjorts inom yrkesutbildningens struktur. Den största förändringen skedde 1.1.2018 genom den nya yrkesskolereformen. Reformen är den största på 20 år. Yrkesutbildningen förnyas för det framtida yrkeslivet där det behövs en ny form av kompetens och yrkeskunskap. 
 
I den nya yrkesutbildningsreformen förnyas yrkesutbildningens finansiering, styrning, verksamhetsprocesser, examenssystem och anordnarstrukturer. Även lagen om grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning sammanslås vilket innebär att unga och vuxna studerande har samma samma lagstiftning, rättigheter och skyldigheter.
 
Den nya yrkesskolereformen fokuserar mer på dina kompetenser och kundens, dvs. arbetslivets behov. För dig som studerande betyder detta bland annat att det ska vara mer flexibelt att studera, med individuella studievägar och utgående från de kompetenser du redan har. En personlig utvecklingsplan, en PUK, görs då du påbörjar dina yrkesstudier och uppdateras under studiernas gång. 
 

Kontakt

 • Helsingforsenheten
 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: