fbpx
Stäng

Innehåll

Vårdassistent

Prakticum har startat en utbildning för vårdassistenter på läroavtal. Prakticum samarbetar bland annat med Folkhälsan.

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

ca 8 mån

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Examenshandledare, lärare och hygienkompetenstestare
Monica Lindström
+358 41 7300 636
monica.lindstrom@prakticum.fi

MÅLGRUPP Undervisningsform Ansökan

Målgrupp

Utbildningen är riktad till dig som är intresserad av att jobba inom social- och hälsovården, men saknar utbildning. Målet är att ge dig färdigheter att stöda och hjälpa t.ex. äldre personer eller personer med funktionsnedsättning inom hemvården eller i olika former av serviceboende.

Du assisterar vid grundvården, t.ex. hygien, måltider, städning, samt uträttar olika ärenden. Till dina uppgifter hör också att stöda upprätthållandet av klienternas funktionsförmåga och stöda aktiviteter som ökar den sociala samvaron.

Undervisningsform

Utbildningen består i huvudsak av lärande i arbetslivet samt självstudier. Även närstudier kan ingå.

Ansökan

Kontinuerlig ansökan  fram till studiestart.