Stäng

Innehåll

Vårdassistent

Bli vårdassistent på läroavtal

Som vårdassistent jobbar du inom social- och hälsovården är för dig som vill kombinera jobb och studier. Inom vissa områden används benämningen omsorgsassistent istället för vårdassistent. Bland annat använder en av våra samarbetsparter, Folkhälsan, benämningen omsorgsassistent.

Utbildningsort

Helsingfors

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Karriärvägledare
Sam Grönstrand
040 0247 273
fornamn.efternamn@prakticum.fi

MÅLGRUPP Undervisningsform Ansökan Studiestart

Målgrupp

Studierna är riktade till dig som är intresserad av att jobba inom social- och hälsovården, men saknar behörighet att jobba som vårdassistent eller omsorgsassistent. Målet är att ge dig färdigheter att stöda och hjälpa t.ex. äldre personer eller personer med funktionsnedsättning inom hemvården eller i olika former av serviceboende.

Du assisterar vid grundvården, t.ex. hygien, måltider, städning, samt uträttar olika ärenden. Till dina uppgifter hör också att stöda upprätthållandet av klienternas funktionsförmåga och stöda aktiviteter som ökar den sociala samvaron.

Undervisningsform

Studierna består i huvudsak av lärande i arbetslivet samt självstudier. Även närstudier kan ingå. Studierna tar ca. 8 månader.

Ansökan

Information om studiernas innehåll fås av:

Monica Lindström
monica.lindstrom@prakticum.fi
+358 417 300636

 

Folkhälsans kontaktperson gällande utbildningen är:

Kira Exell-Paakki
kira.exell-paakki@folkhalsan.fi
+358 44 788 6266 

Studiestart

Studierna börjar enligt din personliga tillämpning.