Stäng

Innehåll

Kombinations­fordonsförare

Grundexamen i logistik

Som kombinationsfordonsförare får du rättighet att köra i yrkesmässig trafik. Du avlägger personbils-, lastbils- och kombinationsfordonskörkort. Det ingår också i undervisningen körkort för transport av farliga ämnen, körkort för truck samt arbetssäkerhetskort.

Utbildningsort

Borgå

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Rabbe Storgårds
041 7302 412
rabbe.storgards@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Studera som vuxen Studiestart

I korthet

Som studerande lär du dig utföra dagliga granskningar och nödvändiga underhållsåtgärder på fordonskombinationer. Du tillkopplar och lösgör en släpvagn som passar för lastbilen. Du lär dig att välja fordonskombination och lastutrymme enligt vad arbetsuppgiften förutsätter, samt lasta och lossa fordonskombinationen. Grunder i fordonsteknik och fordonsservice ingår också i studierna.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är serviceinriktad och vill ha ett rörligt yrke med möjligheter att jobba, inte bara i Finland, utan också utomlands.

Inom logistikbranschen och i utbildningen inom logistik förutsätts att du uppfyller de hälsokrav som gäller för utbildningsprogrammet för transportservice.

Studera som vuxen

Alla utbildningar vid Prakticum lämpar sig lika bra för unga som för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Studiestart

Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig!