Stäng

Innehåll

Elektronikmontör

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Ansök här

Elektronikmontörsutbildningen ger förståelse av IT-världen. Vi går in på hur datorer fungerar i grund och botten. Under utbildningen studeras web-tekniker, nätverk, elektronik och inbyggda system. ’Internet of Things’ (IoT) kommer vara ett fenomen som skall skapas förståelse för genom praktiska övningar.

I korthet

Elmontörsyrket erbjuder många alternativ för den yrkeskunniga eftersom branschens sysselsättningsutsikter är goda. Därtill är elmontörsjobbet väldigt mångsidigt. När du har avlagt examen inom utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik – kompetensområdet el- och energiteknik – kan du jobba med elinstallation och elunderhåll. Du kan göra installationer i hus och byggnader, inom industrin eller arbeta inom nätbyggnad. Inom elbranschen arbetar du enligt ritningar, scheman och tekniska beskrivningar. Noggranhet och säkerhet är för dig viktiga. Elbranschen lyder under lagar, standarder och föreskrifter.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Kontinuerlig ansökan

Utbildningar vid Prakticum lämpar sig för alla åldrar. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Studiestart

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

Tillbaka upp