Stäng

Innehåll

Kurs i första hjälpen

Kurs

Med grundläggande kunskaper i första hjälpen kan du hjälpa någon som skadat sig eller rentav rädda en annan människas liv.

Kontakt

Utbildningskoordinator
Jonna Riska
040 160 1200
jonna.riska@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP DELTAGARAVGIFT & DELTAGARANTAL Undervisningsform

I korthet

Yrkesinstitutet Prakticums kurser i första hjälpen är samma kurser som vid Röda korset. Efter avlagd kurs får du ett intyg som är i kraft i tre år.

På kurserna i första hjälpen lär du dig agera i flera olika olyckssituationer. Du lär dig bland annat att utöva hjärt- och lungräddning som påbörjas medan ambulans är på väg till olycksplatsen. Du lär dig även att lägga en medvetslös person i rätt läge och fria luftvägar. Enkla åtgärder som har stor betydelse i nödsituationer.

Utbildare för Prakticums kurser i första hjälpen är Magnus Lassander som har över 20 års erfarenhet av olika vårdsituationer vilket han använder som praktiska exempel i sina kurser. Han har varit utbildare i sju år. De senaste åren har Lassander mest arbetat inom akutvården och driver ett ambulansföretag som utför första hjälpen och dejourerar vid olika tillställningar.

Anmälan är bindande, kursen kan avbokas kostnadsfritt senast fyra dagar innan tillfället, efter det faktureras deltagaren kursavgiften.

Målgrupp

Alla intresserade. En grundläggande utbildning i första hjälpen är bra för oss alla för att kunna hjälpa våra medmänniskor i nödsituationer.

Undervisningsform

Studierna består av närstudier och har 100 procent obligatorisk närvaro.

Deltagaravgift

120€

(96.77€ + 24% moms.)

Deltagarantal

15 / 8

Maxantal / minimiantal