Uppdaterad information gällande coronavirus och åtgärder

Uppdaterad information gällande coronavirus och åtgärder 13.3.2020

Efter regeringens uttalande igår torsdagen 12.3.2020 har det skett en förändring i rekommendationerna. Inga enskilda riskområden särskiljs längre utan all utlandsvistelse behandlas på samma sätt.

Detta medför även förändringar vid Prakticum. Bland annat gällande studerande och personal som vistats utomlands. Den förändrade situationen och rekommendationen att undvika närkontakt medför även att Prakticums frisörsalong, kosmetologmottagning och restaurang är stängda fram till 31.3.2020. Tiden förlängs vid behov.

Information till studerande och vårdnadshavare

Myndigheterna avråder alla från att resa utomlands så vi hoppas att detta respekteras av våra studerande. Vid resor gäller nu att alla som kommer hem från utlandsresor är i karantän i 14 dagar. Detta gäller även kryssningsresor. De av våra studerande som varit på resa skall alltså vara hemma i 14 dagar och under tiden studera på distans. Om du varit utomlands och nu kommit hem skall du vara i kontakt med dina lärare elektroniskt via Wilma.

Skolan är öppen och undervisningen fortsätter normalt. Lärarna förbereder sådan undervisning att den kan ske både i skolan samt på distans hemifrån för de som är i karantän. Vi använder i första hand Google drive och Meets men även andra kanaler är möjliga. Den digitala kontakten mellan lärare och studerande går via Wilma. Det att tekniksidan med el och ICT har distansarbete nästa vecka beror inte på coronaviruset utan på inplanerade planeringsdagar för personalen.

En del LIA-platser tar inte mera emot studerande. Om du som studerande blir hemskickad ska du kontakta din LIA-handledare och komma tillbaka till Prakticum.

"Vi från Prakticums sida gör allt som är upp till oss för att våra studerande ska bli dimitterade som planerat." säger Prakticums rektor och VD Laila Andersson 

Om en studerande blir sjuk under dagen ska hen gå hem efter att meddelat det elektroniskt till den lärare som ska ha nästa lektion. Man kan även kontakta våra hälsovårdare via telefon eller digitalt för att rådfråga dem men man ska inte gå hem via dem i det här läget som en säkerhetsåtgärd:

Gillan Suvisaari. tfn 050 345 2485 gillan.suvisaari(a)hel.fi

Erika Lindholm. tfn 040 4899 692 erika.lindholm@porvoo.fi

Det är ytterst viktigt att alla som är sjuka stannar hemma. 

Prakticum uppmanar icke-undervisande personal att jobba på distans 

För Prakticums personal gäller det att alla som vistats utomlands stannar hemma och jobbar på distans i 14 dagar. Vid hemkomsten tar personen kontakt med sin förman.
 
Prakticum följer också nu myndigheternas rekommendationer och uppmanar i det här skedet den icke-undervisande personal att jobba på distans så långt som möjligt.
 
Alla möten som är möjliga att sköta på distans hålls via Google Meet, Teams eller videosamtal. 
 

Uppdaterar åtgärder och information enligt direktiv

Arbetet fortsätter som vanligt i Prakticum och vi följer med myndigheternas direktiv och uppdaterar vår egen information enligt den. Skolans krisgrupp möts varje morgon för att gå igenom den information som finns att tillgå och går ut med ny information efter det ifall sådan finns att tillgå.
 
Prakticums rektor och VD Laila Andersson hälsar slutligen alla med följande ord:
"Jag hoppas att vi gör vårt för att vardagen skall kännas trygg för våra studerande och att vi kan vara trygga vuxna för dem."
 
Fredag 13.3.2020 kl.14:55

Kontakt

  • Helsingforsenheten
  • Jan-Magnus Janssons plats 5
  • 00560 Helsingfors
  • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: