Eldprov i vett och etikett – Prakticumstuderande serverar på slottsbalen

Prakticumstuderande serverar på slottsbalen

Eldprov i vett och etikett – Prakticumstuderande serverar på slottsbalen

Prakticum har äran att fira Finlands självständighet samt 100 år genom att kock- och servitörstuderande hjälper till med serveringen på självständighetsdagens mottagning, på Presidentens slott onsdagen den 6 december 2017. Studerande från alla årskurser deltar.

Förberedelserna inför slottsbalen har skett i all hemlighet och studerande har bland annat förberett sig genom praktisk övning och föreläsningar i vett och etikett.

Prakticums studerande serverade på självständighetsdagens mottagning senast år 2009. 

Yrkesinstitutet Prakticum är den enda yrkesläroanstalten i huvudstadsregionen som ordnar yrkesutbildning på svenska inom ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Skolans enheter finns i Helsingfors, Borgå och Esbo. Yrkesinstitutet har sammanlagd ca. 1100 studerande och ca. 100 anställda.

På eventuella frågor svarar:

Pia-Maria Fridolfsson,  lärare inom restaurangservice
0400 247 295
pia.fridolfsson@prakticum.fi 

Sam Grönstrand
Lärare inom restaurangservice
0400 247 273
sam.gronstrand@prakticum.fi

Kontakt

  • Helsingforsenheten
  • Jan-Magnus Janssons plats 5
  • 00560 Helsingfors
  • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: