Förhandlingarna fortsätter mellan Prakticum och Inveon

Förhandlingarna fortsätter mellan Prakticum och Inveon

Inveons (samkommunens) styrelse beslöt på sitt möte 18.9.2018 att återremittera ärendet gällande överlåtelseavtalet och fortsätta förhandlingarna med Prakticum.

2014 beslöt Finlands regering i sitt utbildningsprogram att antalet yrkesläroanstalter i landet ska minska från 189 stycken till 70-80 stycken genom att sammanslå enheter under samma upprätthållare. Upprätthållaren bör uppfylla vissa kriterier gällande bl.a. volym, kvalitet och geografisk omfattning. 

Prakticum och Inveon har fört diskussioner om fördelarna med en samgång. Målet är att skapa en stark och livskraftig svenskrpåkig utbildningsverksamhet i Östnyland genom att förena Inveons utbildningsverksamhet och Prakticums Borgåenhet. Ambitionen är även att på sikt öka utbildningsutbudet i Östnyland. 

I maj 2018 satte Borgå stad tidsgränsen 15.9.2018 för en lösning på processen mellan Prakticum och Inveon. Prakticums bolagsstämma har den 30.8.2018 för Framtidsskolans del godkänt ett överlåtelseavtal med 6 bilagor. Överlåtelseavtalet är Prakticums erbjudande för att överta Inveons utbildningsverksamhet. Avtalet gäller inte Inveons fastigheter. 

Inveons (samkommunens) styrelse beslöt på sitt möte 18.9.2018 att återremittera ärendet gällande överlåtelseavtalet och fortsätta förhandlingarna med Prakticum. Kan konstateras från Prakticums sida att överlåtelseavtalet, godkänt av vår bolagsstämma 30.8.2018, inte rivs upp; det står som det är beslutat. Nya förhandlingar förs inte, de avslutades under sommaren. Däremot inleds diskussioner med Edupoli/Point om ett hyresavtal och utrymmen för Inveon/Prakticum-verksamheten. Också annan detaljplanering sätter i gång genast om överlåtelseavtalet godkänns av de östnyländska kommunerna.

Innan de östnyländska kommunerna gett sitt slutgiltiga svar i detta ärende fortsätter Prakticums verksamhet som tidigare och erbjuder utbildning hösten 2019 enligt uppgifter i Studieinfo.

19.9.2018 kl.12:35

Sök på prakticum.fi: