Nyhetsbrev gällande urvalsprov, lämplighetstest och språkprov i GEA 2020

Urvalsprov, lämplighetstest och språkprov i GEA 2020

I detta nyhetsbrev tar vi främst upp ändringar gällande urvalsprov, lämplighetstest och språkprov för de som sökt in till oss via GEA 2020.

De två senaste veckorna har varit en omvälvande tid för oss alla inom skolvärlden, men också i samhället, i andra länder och i våra privatliv. Här i Prakticum gör vi vårt bästa för att verksamheten ska förlöpa så normalt som möjligt, trots rådande omständigheter.  Vi blickar också framåt och planerar den tid som kommer efter att vi bekämpat coronaviruset tillsammans.

Vi rekommenderar er att kolla vår hemsida för att få uppdaterad information. Om det är något ni undrar över kan ni också kontakta våra karriärvägledare.

Urvalsprov och förhandsuppgift till Prakticums medielinjer

Urvalsprovet och intervjuer till Prakticums medielinje i Helsingfors, utövare av medietjänster, kommer att hållas enligt tidtabellen, 7.5 eller 8.5.2020. Där får sökande presentera sin förhandsuppgift och intervjuas. Om skolan fortfarande är stängd vid denna tidpunkt kommer presentationen och intervjun att ske på distans, via meet. Detta får den sökande mer information om vid tillfälle.

Kallelsen till urvalsprov och förhandsuppgift går ut 15.4.2020 via e-post med en notis per sms.

Urvalsprovet till Prakticums medielinje i Borgå, utövare av visuell framställning, slopas. Sökande behöver inte delta i en intervju eller lämna in en förhandsuppgift utan blir antagen på basen av sitt avgångsbetyg.

Lämplighetstest för sökande till närvårdarutbildningen

Prakticum kommer fortfarande att ordna lämplighetstest för de som sökt till närvårdarutbildningen. 

Lämplighetstestet hålls 7.5.2020 i Helsingfors och 8.5.2020 i Borgå. Om skolan fortfarande är stängd vid denna tidpunkt kommer intervjun att ske på distans. Detta får den sökande mer information om vid tillfälle.

Kallelsen till lämplighetstest går ut 15.4.2020 via e-post med en notis per sms.

Prakticums språkprov

Prakticum kommer fortfarande att ordna språkprov. Vi utreder fortfarande tidpunkten för språkprovet, men planerar preliminärt att hålla provet i maj, vecka 21. 

Om skolan fortfarande är stängd sker språkproven på distans. Datum för språkprovet publiceras på vår hemsida och sökande som det gäller kommer att bli kontaktade för att få närmare anvisningar.

 

Torsdag 26.3.2020 kl.17:50

Sök på prakticum.fi: