Laila Andersson ny rektor/VD för Yrkesinstitutet Prakticum

Laila Andersson ny rektor/VD för Yrkesinstitutet Prakticum

Laila Andersson ny rektor/VD för Yrkesinstitutet Prakticum

PRESSMEDDELANDE 29.5.2018
 
Styrelsen för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab har idag enhälligt valt fil.mag. Laila Andersson till ny vd/rektor för Svenska Framtidsskolan/ Yrkesinstitutet Prakticum. Laila Andersson verkar för närvarande som rektor vid Mattlidens skola, Esbo, årskurserna 1-9.
 
Laila Andersson inleder sitt arbete inom Prakticum 1.11.2018 som vice vd och övergår från och med 1.2.2019 till vd/rektor, då nuvarande vd/rektor Harriet Ahlnäs går i pension.
 
På frågor angående utnämningen svarar styrelsens ordförande Stefan Mutanen 050 3415207

Sök på prakticum.fi: