Läsåret 2018–2019 startar 13.8.2018

Måndagen 13.8.2018 kl.9:00 är första skoldagen för alla studerande. Välkommen!

Läsåret 2018-2019

Första skoldagen är måndagen 13.8.2018 kl.9:00. Introduktionsdagarna för dig som påbörjar dina studier arrangeras av Prakticums studerandevård och tutorer 13–14.8.2018. Resten av veckan är reserverad för handledningsträffar med examenshandledare. Under handledningsträffen kommer du tillsammans med din examenshandledare att göra upp din personliga utvecklingsplan, PUK.

Årskurs 2 och 3 har också första skoldagen 13.8.2018 enligt schema (wilma).

Här kan du ladda ner Prakticums läsår 2018–2019 över perioder och skollov

Vid skolstart i augusti kan du även följa med vad som händer på Prakticum genom att kolla in kalendern som finns på hemsidan. Följ även med Prakticum på sociala medier, Instagram och Facebook, för att få reda på vad som händer i skolan. 

Du bör styrka din identitet

Den nya dataskyddförorndingen som trädde i kraft 25.5.2018, GDPR, har som syfte att skydda enskilda personers rättigheter, speciellt vad kommer till dina personuppgifter. I och med GDPR är kraven hårdare även på skolan. Prakticum måste följa nya bestämmelser då vi lagrar och hanterar personlig och känslig information, som till exempel dina personuppgifter. Ska du till exempel ansöka om resestöd, få ut ett intyg över dina studieprestationer eller annat som gäller dina studier måste du styrka din identitet då du sköter dessa ärenden varje gång, om du inte har en bild i vårt studieadministrativa program och har bestyrkt din identitet vid skolstart. Detta betyder att du under de första skoldagarna inkommande läsår ska uppvisa ett officiellt intyg med fotografi: ett giltigt och officiellt identitetskort, pass, körkort eller FPA-kort med fotografi. Detta gäller alla studerande, även dem som vi känner från tidigare. Fotografiet i vårt studieadministrativa program räcker i forsättningen för identifiering.

Ytterligare information om skolstarten hittar du på studiestart.

Sök på prakticum.fi: