Kontinuerlig ansökan

Kontinuerlig ansökan

Kontinuerlig ansökan

Via kontinuerlig ansökan kan du söka till utbildning året om

Vi har nu öppnat vår kontinuerliga ansökan där du kan ansöka till den av våra utbildningar som intresserar dig mest. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad och inbjuden till en ansökningsdiskussion där våra handledare hjälper dig vidare. 

Observera att inlämnad ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt utan leder till en diskussion där man utreder vilka studiealternativ som är möjliga och vilken utbildning som passar dig bäst.

Antagningen under våren går vanligtvis hand i hand med gemensam ansökan, vilket betyder att du får meddelande om antagning tidigast 14.6.2018.

Här kan du lämna in din ansökan.

 • Om du söker till grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning blir du kallad till ett lämplighetsprov. Om du uteblir från lämplighetsprovet kan du inte antas till utbildningen.
 • Om du söker till grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) ska du i ansökningsblanketten ge en bedömning av ditt hälsotillstånd.
 • För att bli antagen till en utbildning krävs tillräckliga språkliga färdigheter för att avlägga ifrågavarande examen.

Mera information om yrkesutbildningarna tfn.  * 020 7699 700

Gemensam ansökan är nu avslutad

Antagningsresultatet publiceras här på vår hemsida tidigast den 14.6.2018 med uppgifter om sökande som antagits och som gett sitt medgivande för publicering. För att försäkra dig om en studieplats skall du tacka ja till platsen genom att logga in i Wilma med en aktiveringskod som finns i antagningsbrevet. Om du inte tar emot platsen är det viktigt att du meddelar skolan om detta i Wilma eftersom platsen då lösgörs till andra sökande. 

 • Antagningsbrevet får skickas ut per post tidigast 13.6.2018
 • Du ska anta din studieplats senast 26.6.2018

Valma/PUSH!

Ansökan till handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning d.v.s. VALMA (PUSH) görs i Studieinfo.

 • Ansökningstiden är 22.5-24.7.2018.
 • Du får meddelande om ditt antagningsresultat tidigast 3.8.2018.

Läroavtal

Om du redan har en arbetsplats och samtidigt vill erhålla en yrkesutbildning kan läroavtalsstudier vara ett passande alternativ för dig. Du ansöker genom kontinuerlig ansökan (länken ovan). Mera information om läroavtal.

Fortbildning och kortkurser

Till fortbildning och kortkurser söker du endera via kontinuerlig ansökan eller via anmälningslänken som finns i anslutning till utbildningens beskrivning. Aktuella utbildningar är bland annat:

Ekofrisör 

 • Sista ansökningsdag 27.5.2018
 • Lämplighetstest 8.6.2018
 • Utbildningstid 23.8.2018-4.5.2019

Läs mer om vår ekofrisörutbildning

Visuell marknadsförare

 • Sista ansökningsdag 27.5.2018
 • Förhandsuppgift lämnas in i juni 2018
 • Utbildningstid september 2018–maj 2019, enligt den personliga tillämpningen

Läs mer om utbildningen inom visuell marknadsföring

Kortkurser ordnas inom flera områden. Bland annat kan du avlägga tenten för hygien- eller serveringspass, kurser inom skönhet och välmående eller mediebranschen. Information om våra aktuella kortkurser

Ansökan till yrkesutbildning för idrottare

Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet som från och med 1.1.2018 har status som yrkesutbildare för idrottare. Ansökan till Prakticums idrottsprofilering sker i samband med att du ansöker om en studieplats:

1. Ansök till en utbildning i kontinuerlig ansökan
2. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten till idrottsprofilering www.olympiakomitea.fi eller här

Blanketten skickas per post till Björn Nylund i samband med att du ansöker om att studera vid Prakticum. 

Mer information:
Björn ”Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

bjorn.nylund(a)prakticum.fi
0400 247 250

Ansökan till esport 

Prakticum har redan några år erbjudit  esport som en valbar studiehelhet åt studerande som intresserar sig för elektronisk sport. Esporten kan kombineras med alla utbildningar i Borgå, Esbo och Helsingfors. Deltagande kräver varken viss nivå eller särskilt spel, utan ett genuint intresse för esporten som livsstil.

Studierna inom esport pågår hela studietiden och omfattar bland annat föreläsningar, fysisk- och mental träning, evenemang mm. Om studerande har intresse att tävla inom sitt eget spel, bildar vi skollag som också kan delta i olika turneringar.

Du ansöker om att bli esportare i samband med att du antar din studieplats vid Prakticum. Årligen antas 15-20 nya esportare till programmet. Vid ett större antal ansökningar blir man antagen på basen av kompletterande intervju i början av läsåret. Intervjun görs i samarbete med SEUL (Förbundet för elektronisk sport i Finland).

Mer information:
Karl Ögland
karl.ogland(a)prakticum.fi
050 508 0222

Ansökan till kombistudier

Kombistudier erbjuder möjlighet att avlägga studentexamen i kombination med yrkesinriktad grundexamen. Som studerande vid Prakticum har du möjlighet att läsa ett rekommenderat urval gymnasiekurser för att förbereda dig för studentexamen. Vi erbjuder möjlighet till närundervisning i modersmål, finska, engelska och matematik. För att nå goda resultat rekommenderar vi att du utöver erbjudna närstudier läser på egen hand. 

Studentexamen innehåller minst fyra prov, av vilket modersmålet är obligatoriskt. Studentexamensbetyget kan utfärdas först efter avlagd yrkesinriktad grundeaxmen och du står själv för studentexamens- samt eventuella studieavgifter. 

Kombistudierna avläggs antingen i Prakticum eller vid ett gymnasium, utgående från din studieort. Ansökan till kombistudier görs i samband med antagning till yrkesutbildning. En medeltalsgräns fastställs årligen inför antagning. 

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo, planerare
barbro.sinisalo@prakticum.fi
040 542 6400 

Kontakt

 • Helsingforsenheten
 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: