Information till dimittander

Till dig som blir utexaminerad!

Stort grattis till din examen! Innan du blir utexaminerad vill vi uppmärksamma dig på några saker.

Fyll i ARVO-slutenkäten

Inom fyra veckor efter ditt sista yrkesprov fyller du i ARVO- slutenkäten. Resultaten från Arvo- enkäten används till att utveckla kvaliteten på utbildningen. Du får länken till enkäten av din examenshandledare.

Ditt användarkonto stängs 7.6.2020

Prakticums IT-avdelning påminner om att ditt användarkonto samt skolepost kommer att stängas 7.6.2020. Detta betyder att du innan dess bör spara viktiga filer, skolarbeten och eposter på ett annat ställe, annars går de förlorade. IT har inte möjlighet att få fram informationen efter att dina konton är avstängda.

Lämna tillbaka skåpnyckel och annan egendom

Din skåpnyckel kan du hämta tillbaka i samband med upphämtning av betyg 4-5.6.2020. Lämna även tillbaka annat du lånat från skolan, exempelvis skyddsvästar eller verktyg.

Betygupphämtning

Du kommer att ha möjlighet att avhämta ditt betyg från skolan enligt tidtabellen du hittar på Wilma. Det kommer att finnas personal på plats och guida er vidare
 
Innan betygsavhämtning har du möjlighet att tömma ditt skåp och lämna in skåpnyckeln samt annat material du kanske lånat från skolan till studiebyrån. På grund av rådande omständigheter kommer inga pantavgifter eller stipendier att betalas ut i kontanter så kom ihåg att ta med ditt bankkontonummer.

De som inte har möjlighet att avhämta sitt betyg på avgiven tid kommer att få betyget hemskickat per post. Betygen postas ut genast i början av veckan efter betygsutdelningen. Om du har en nyckel du behöver lämna in men inte kan komma under angiven tid kan du vara i kontakt med studiebyrån studiebyran@prakticum.fi för att komma överens om en tid då det passar att lämna in nyckeln.
 
På grund av de rådande omständigheterna ber vi att du kommer efter ditt betyg ensam (utan gäster).

Tillstånd att publicera ditt namn

Prakticum vill gärna uppmärksamma alla utexaminerade under läsåret 2019–2020 och ber därför om ditt lov att publicera ditt namn och examen på vår hemsida, samt i Yles artikel som publiceras på våren i anslutning till våravslutningen. 
 
Prakticum vill också hålla kontakten med sina gamla studerande. Bland annat önskar Prakticum involvera nöjda studerande i sin marknadsföring. Får Prakticum kontakta dig om det skulle bli aktuellt med en intervju om ditt nuvarande arbetsliv eller studieliv, om vi ordnar alumnaktiviteter (t.ex. klassträffar el. dyl.) eller skickar utvärderingar?
 

Du som har wilma (kräver inloggning) ger ditt tillstånd via dessa länkar:
Publicera namn på Yle och hemsidan: https://prakticum.inschool.fi/forms/159
Tillstånd att kontakta efter examen: https://prakticum.inschool.fi/forms/109

Dimmisionsinfo

I år ordnas dimissionsfesten i Prakticum liksom i de flesta gymnasier och yrkesinstitut i augusti 2020. Dimissionen hålls lördagen 29.8.2020 både i Helsingfors och Borgå.

Ett alternativ till dig som vill fira redan våren 2020 är en digital avslutning samt dimission som spelas in på förhand som kan spelas upp under den fest du har där hemma. Den digitala dimissionen kommer att ha följande talare:

  • Välkomsttal, VD/ rektor Laila Andersson
  • Festtalet till de som dimitteras, Vanda stads styrelserepresentant Anders Wikström
  • En hälsning av stödtjänster för studerande/ studerandekåren

Dimissionen i augusti 2020

Dimissionen hålls lördagen 29.8.2020 både i Helsingfors och Borgå.

kl. 9:30 i Borgå och du bör vara på plats 8:30. Plats för dimissionen meddelas senare
kl.13:00 i Helsingfors och du bör vara på plats 12:00

 

God fortsättning och massor med lycka till!

 
Publicerad måndag 11.5.2020, uppdaterad måndag 25.5.2020

Sök på prakticum.fi: