Prakticum anställer – handledare för VALMA-utbildning

Prakticum anställer – handledare för VALMA-utbildning

Prakticum anställer nu en handledare för VALMA-utbildningen. Anställningen är på viss tid 1.8.2019 - 31.7.2020 med möjlighet till förlängning.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab är ett allmännyttigt aktiebolag som ägs av privata och kommunala aktörer. Bolagets uppgift är att upprätthålla Yrkesinstitutet Prakticum. Prakticum är det enda yrkesinstitutet i huvudstadsregionen som ordnar yrkesutbildning på svenska inom ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Skolans enheter finns i Helsingfors, Borgå och Esbo. Yrkesinstitutet har sammanlagt ca. 1000 studerande och ca. 100 anställda. Från och med 2017 verkar också ungdomsverkstaden SVEPS inom Prakticum.
 
- - - - - -
 
Prakticum anställer nu en

HANDLEDARE TILL VALMA-utbildningen

Anställningen är på viss tid 1.8.2019 - 31.7.2020 med möjlighet till förlängning.

VALMA, som tidigare gått under namnet PUSH! i Prakticum, är en utbildning som handleder för yrkesutbildning. Utbildningen startade 2017 vid Prakticum och är en av de första svenskspråkiga VALMA-utbildningarna i Södra Finland. Utbildningen ger studerande de verktyg hen behöver för att hantera vardagen och kommande yrkesstudier. Gruppen består av både nyfinländare och studerande som gått grundskolan i Finland. Därav behöver studerande också handledning och stöd på olika sätt.

Till ditt arbete hör att planera undervisning både på examensnivå och på individnivå, samt fungera som examenshandledare för Prakticums nyckelkunder – de studerande. Du är i ständig kontakt med ämnes- och branschlärare, samt samarbetar med TE-byrån och andra myndigheter. Vi förutsätter därför god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att kunna organisera större helheter. Du klarar av att individanpassa ditt arbete eftersom gruppen du arbetar med är heterogen. Tidigare erfarenhet av handledning och undervisning värdesätts högt, men är inte obligatorisk. Kunskap om integrationsprocessen i Finland räknas som merit och till din fördel.

För frågor gällande arbetsuppgifterna, vänligen vänd dig till Marika Koivunporras-Jansén, 050 574 4974.

För att ansöka om arbetsplatsen ombeds du skicka en meritförteckning samt fritt formulerad ansökan med löneanspråk till rektor Laila Andersson, laila.andersson@prakticum.fi. Ansökningstiden går ut 6.5.2019.

Sökande som är mest lämpade för uppgiften kallas på en intervju, endera på plats eller på distans via nätet.

Torsdag 18.4.2019 kl.13:45

 

Kontakt

Sök på prakticum.fi: