eSport i utbildningen handlar om hälsa, välmående och laganda - nyutkommen handbok

eSport i utbildningen

eSport i utbildningen handlar om hälsa, välmående och laganda - nyutkommen handbok

Tillsammans med aktörer inom den finländska eSporten samt esportförbundet SEUL publicerar yrkesinstitutet Prakticum en unik handbok för utbildare, eSport Utbildarens handbok. Det finns ett stort behov av handböcker och litteratur om eSport, speciellt för skolor som vill börja med eSport i utbildningen. Därför ger Prakticum ut en projektrapport i form av en handbok på tre språk på samma gång, svenska, engelska och finska.

Läs PDF-version av boken här

”Om du tror att allt du behöver göra är att samla ihop dina studerande i ett klassrum, låta dem spela dataspel i 20 lektioner och sedan kalla det för ’esports’, behöver du tänka tilll”, skriver Karl Ögland i förordet till eSport Utbildarens handbok. Här har Ögland, stöd- och resurslärare samt eldsjälen bakom Prakticums eSport, en viktig poäng som sammanfattar handbokens budskap: eSport handlar om så mycket annat än enbart datorspel.

En god natts sömn, träning på gym, promenader och hälsosam kost är vägen till att en eSportare orkar fokusera och arbeta målmedvetet. Den mentala träningen, kunskapen att jobba i ett team, följa överenskommelser och uppföra sig såväl online som offline är dock minst lika viktigt för att en eSportare ska lyckas. eSportaren behöver även få sin sport bekräftad samt stöd från sin omgivning. ”Pedagogens närvaro är en viktig byggsten för att hjälpa studerande att förstå sammanhanget mellan esport och utbildning”. I handboken får läsaren ta del av Prakticums erfarenheter och praktiska råd i hur utbildningsanordnare kan gå till väga för att komma igång med sin egen eSportsverksamhet. Handboken utgår från den eSportskurs som Prakticum anordnar och ska inspirera läsaren att utveckla egna modeller.

I utbildningsammangang är Prakticum med sitt eSportskoncept en föregångare. eSport har funnits på skolschemat sedan 2015 och utvecklas hela tiden. Däremot utbildar inte Prakticum eSportare utan ger sina studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen en möjlighet utveckla sin talang och sitt intresse för elektroniska spel. På samma sätt som en idrottare gör inom sin idrottsgren. Idag har Prakticum cirka 50 eSportare och anordnar bland annat en egen spelturnering, Insomnolence, varje år. Studerandes roll i arrangemangen kring Insomnolence är betydande. I år satsar eSporten på att utöka sitt samarbete med skolans idrottsprofilanter. Dessutom coachar psykologen och mentaltränaren Mia Stellberg Prakticums eSportare samt skolans tävlande i de kommande yrkeskunskapstävlingarna Mästare, Taitaja på finska. Stellberg, som även har coachat det danska eSportslaget Astralis, har bland annat lärt studerandena vikten av peppa sig själv och sina lagkamrater inför en betydande match eller tävling. 

Handboken har utvecklats inom Utbildningstyrelsens projekt Hälsa och välmående genom eSport och Lentoon. Boken lanseras på Utbildningsstyrelsend spridningsseminarium Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeiden seminaari 30.11.2017. Första upplagan av handboken trycks i 100 exemplar och kommer att finnas fritt tillgänglig i elektroniskt format, bland annat på Prakticums webbsida.

För mer information, kontakta

Björn Nylund, idrottskoordinaror
bjorn.nylund@prakticum.fi 
0400 247 250                      

Karl-Erik Nylund, prorektor
karl-erik.nylund@prakticum.fi
050 330 4421                                             

Kontakt

  • Helsingforsenheten
  • Jan-Magnus Janssons plats 5
  • 00560 Helsingfors
  • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: