Tips för att hantera vardagen vid distansstudier

Tips för att hantera vardagen vid distansstudier

Parkticums stödtjänster och studerandevård har sammanställt nyttig information gällande rutiner i vardagen, distansstudier samt länkar och tips om coronainfo på andra språk.

Prakticums stödtjänster bestående av karriärvägledare, socialhandledare, speciallärare och studerandevård finns tillgängliga för våra studerande även då skolan är stängd. Hälsovårdaren i Borgå har dock blivit förslyttad till andra uppgifter inom staden.

Från och med 24.3.2020 erbjuder stödtjänster en stödchatt via meet för de studerande som behöver hjälp med att hålla rutinerna samt hjälp med att planera sin studiedag. Chaten är öppen för alla studerande kl.10:00-14:00 och fungerar som en videokonferens. Man kan välja att ha kameran avstängd. Ifall studerande vill föra ett enskilt samtal är det också möjligt.

Prakticums studerande kan boka tid som vanligt hos hälsovårdare, kurator och psykolog i Helsingfors. Tiden bokas via wilma, samtal eller textmeddelande. Hälsovårdaren erbjuder mottagningstider men även telefonkonsultation om ärendet är möjligt att sköta med telefonsamtal. Kurator och skolpsykolog ebjuder i första hand konsultation/stödsamtal per telefon.

Studerandevården uppmuntrar studeranden att med låg tröskel ta kontak med dem vid behov, även på distans! Vårdnadshavare och personal får även gärna konsultera oss i studerandeärenden precis som tidigare.

Nyttiga tips för att få vardagen att fungera

Det är många som just nu endera studerar eller arbetar på distans. Får många är situationen helt ny och kräver extra mycket disciplin och struktur. 

1. Dygnsrytm och rutiner

Vakna och stig upp i tid på morgonen för att få fungerarande dygnsrytm! På det sättet hinner du också bli färdig med skolarbetet i tid. Eftersom din kropp är van med att du rör dig till Prakticum på morgonen, kan det vara en idé att gå ut på en kort promenad på morgonen för att komma igång. Gör upp ett dagsschema och håll fast vid dina rutiner!

2. Gör upp dags- och veckoscheman

Gör upp en plan för hur, när och vad du ska studera på vilken dag. Gör upp ett mål för varje dag: skriv en to do –lista och sträcka över punkterna i listan punkter genast då du är klar med dem. På det sättet ser du konkret att du kommer framåt med arbetet. Om du inte vill klippa och klistra ihop ett schema för hand finns det ett flertal appar/digitala verktyg du kan använda för att planera ditt arbete.

Kom ihåg att inte heller ha för höga krav på dig själv! Skapa ett hållbart schema med realistiska mål. Håll dig till ditt schema och arbeta med ett ämne i taget. Kom ihåg att hålla pauser med jämna mellanrum. Planera också in tid för lunch och mellanmål.

3. Fundera över hur du studerar bäst

Fundera över vad som fungerar bäst för dig då du arbetar med uppgifter. Är det att studera i 45 minuter och sedan ta en paus på 15 minuter? Eller kanske det bättre att studera effektiv i 20 minuter för att sedan ta en paus på 5 minuter? Testa på att kolla på klockan och skriva upp tiden då du studerar för att se vad som fungerar bäst för just dig

4. Är distansstudier = semester?

Nej, distansstudier är inte semester! Följ dina studiers läsordning och takt. Du kommer att behöva jobba aktivt med uppgifterna och ta ansvar för att de blir gjorda! Eftersom du kommer att jobba mer på dator än vanligt är det viktigt att komma ihåg att hålla pauser och gympapass. Ring också och prata med dina studiekompisar och studera tillsammans på samma sätt som ni gjort i Prakticum.

5. Ta en paus från sociala medier när du studerar

Stäng av telefonen eller lämna den i ett annat rum. Följ ditt schema och koncentrera dig på studierna – när du har paus kan du vara på telefonen så mycket du vill. Kom gärna överens med dina vänner om att hålla gemensamma pauser då ni kan vara i kontakt med varandra.

6. Var i ditt hem studerar du bäst?

Det är förståeligt att det kan vara lockande att studera i sin pyjamas, i sängen under täcket, eller använda vardagsrumssoffan som både studie, mys- och måltidsplats. Men eftersom vi människor lätt kopplar ihop platser med känslor eller aktiviteter, så är det mycket bättre för din studieförmåga att du dedikerar en specifik plats för dina studier! Om du till exempel studerar i sängen, så kommer det att vara svårare för dig att somna eftersom din hjärna tänker att sängen är en plats för arbete. Tänk ut en specifik plats i ditt hem där det är bra att studera, och använd den platsen bara för studier. Gör den platsen så trivsam som möjligt. Det kan också vara en så enkel sak som att du studerar vid ena ändan av bordet, och lunchar vid den andra.

7. Ät tillräckligt och regelbundet

Försök upprätthålla en regelbunden måltidsrytm. Då de schemalagda pauserna och lunchpausen du har på en vanlig skoldag faller bort, finns det risk att man glömmer att ta ordentliga lunch- och mellanmålspauser under dagen. Med tillräckligt mat regelbundet orkar du bättre med både fritid och studier!

8. Puffa och stöd varandra i era studier!

Många av dina studiekompisar kan också ha svårt med att komma igång med distansstudier. Varför inte stödja varandra? Håll kontakt med studiekompisarna via Whatsapp eller studera tillsammans via Meets!

9. Be om hjälp vid behov

Lärarna och övrig personal är tillgängliga för dig om du behöver oss! Det är viktigt att be om hjälp och stöd om du behöver det. Lärarna har inte på samma sätt möjlighet att se vem som kanske behöver hjälp i undervisningen, och därför är det viktigt att du själv ber om hjälp.

10. Bli klar med dagens studier innan du gör det som är roligt och avkopplande

Gör dina uppgifter först, så har du något att se fram emot senare! Det är viktigt att du belönar dig själv för det arbete du gjort, men ifall du börjar dagen med att t.ex. se den där filmen du så gärna ville se, så är det svårt att efteråt hitta motivationen att studera resten av dagen. Ifall du har svårt att slutföra dina uppgifter, lönar det sig att sätta upp mindre delmål för dig själv under dagen. Hitta på små belöningar som du kan ge dig själv för ditt gjorda arbete, t.ex. ett extra gott mellanmål, ett videosamtal med en kompis eller en kort tupplur.

Exempel på dagsschema:
 • 7:30 - 8:30 Vakna och stig upp ur sängen. Klä på dig, ät frukost och gå på en liten promenad för att kicka igång dagen.
 • 8:30 Påbörja skoldagen. Delta i distanslektion om det är insatt på ditt schema.
 • 9:15 - 9:30 Ta en paus
 • 9:30 Back to work! Delta i distanslektion om det är insatt på ditt schema.
 • 10:15 - 10:30 Ta en paus
 • 10:30 Dags för studiepass nr. 3. Delta i distanslektion om det är insatt på ditt schema.
 • 11:15 - 12:30 Lunchpaus
 • 12:30 Vi fortsätter! Studiepass nr. 4! Delta i distanslektion om det är insatt på ditt schema.
 • 13:30 - 13:45 Rastpromenad
 • 13:45 Påbörja dagens 5:e studiepass. Delta i distanslektion om det är insatt på ditt schema.
 • 14:30 - 15:00 Ta en lite längre paus med tid för mellanmål/kaffepaus
 • 15:00- Sista studiepasset för dagen! Delta i distanslektion om det är insatt på ditt schema!

 

Lycka till med dina distansstudier, och tveka inte om att be om extra hjälp och stöd vid behov!

 

Coronainformation på andra språk

Stödtjänster vill informera om länkar till information om Corona på andra språk. Dela gärna länkarna medstuderande eller personer som ni tänker er att skulle behöva informationen.

Luckan ger också vägledning digitalt på flera språk. Mera info på https://integration.luckan.fi/

Senaste nytt om corona på arabiska, somaliska, kurdiska och persiska: https://yle.fi/uutiset/3-11267455?fbclid=IwAR30jEAje797NbtswO3N95eSKRfkR7oXjyvkhl8FlXOhR7iaLGN7Q2y1TNA

Helsingfors stad som gjort videon på youtube kring ämnet på flera språk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSZqvoDfmsdks8vbGnyMEUqUdgfgqHnU2

Videomaterialet innehåller bland annat följande:

Andra tips och länkar för att få stöd

Nyyti Ry är en förening som främjar studerandenas mentala hälsa, https://www.nyyti.fi/. Nu under våren ordnar de chatevent, också på svenska, där man kan delta i diskussion och få stöd i frågor som berör koronaepidemin och de förändringar i vardagen som den orsakat Tidtabell nedan. Nyyti har utöver det här en massa annan bra information för studeranden tex. i form av självhjälpsmaterial, podcasts eller blogginlägg, så lönar sig att gå in på deras hemsida!

to 19.3. Koronaviirus ahdistaa?

ti 24.3. Känner du oro eller ångest inför coronaviruset?

to 26.3Jag är helt slut – utmattning i studierna

ti 31.3. Anxious about the Coronavirus?

ti 7.4Studieteknik – hur hålla igång studierna ensam hemma?

to 9.4. Miten osaan opiskella itsenäisesti – opiskelutekniikat kuntoon

ti 14.4. Sociala relationer i isolationen – hur känna närhet på avstånd?

ti 21.4. Miten huolehdin omasta hyvinvoinnista korona-epidemian aikana?

Även Luckans Ärligt Talat- chat har utökat sina öppetider https://arligttalat.fi/ !

Mieli Ry erbjuder krishjälp på svenska http://tiny.cc/mieli_krishjalp

 

Måndag 30.3.2020 kl. 12:15

 

Sök på prakticum.fi: