Ny disciplinplan vid Prakticum

Ny disciplinplan vid Prakticum

Yrkesinstitutet Prakticum har utarbetat en plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt i skolan.

Planen följer Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-286-2018. Syftet med planen är att upprätthålla en trygg studiemiljö för varje studerande i skolan. I samband med färdigställandet av planen, så har arbetsgruppen också tagit fram ett förslag till nya ordningsregler i Prakticum. De nya ordningsreglerna ingår i planen som bilaga 1.

Planen kan ni ta del av här:

Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt

Skolans intressenter, bl.a. de studerande, vårdnadshavare och skolans personal, kan kommentera och ange ändringsförslag till dessa förslag beträffande disciplinplan och nya ordningsregler fram till 30.8.2019.
 
Kommentarer och ändringsförslag skickas per Wilma eller e-post till arbetsgruppens ordförande Henrik Wik henrik.wik@prakticum.fi.
 
 
Uppdaterad onsdag 14.8.2019 kl.16:58

Sök på prakticum.fi: