Aktuellt i Prakticum

Educamässan, Taitaja-Mästare och föräldrainfo

Slutet av januari är en händelserik tid för Prakticums del. Bland annat har Prakticum en egen monter på Educa-mässan 25-26.1 och arrangerar 30.1. semifinalen i Taitaja-Mästare för både närvårdare och merkonomer. 31.1.2019 arrangerar Prakticum ett föräldrainfo för nior och deras föräldrar.

Prakticum första gången på Educamässan

Kom och besök oss på Educamässan Svenska hörnan, monter 6r49. Läs mer om Hörnans program på FSL:s webbsida. Prakticum kommer att ha följande anföranden och verkstäder under mässan:

Verkstaden Virtuell verklighet i undervisningen
Plats: Prakticums monter
VR-tekniken har oändliga möjligheterinom undervisningen. I Prakticumsmonter kan du bland annattesta ett par VR-glasögon medundervisningsmaterial som belyserfamiljeproblematik ur ett barnsperspektiv.
Verkstaden leds av Kati Sarkala, Stina Forsberg och Jens Brännback

Fredag 25.1.2019 kl.15:30–16:00

Yrkesutbildning – en meningsfullvardag och framtid
Yrkesutbildningen förser samhälletmed kunnig arbetskraft, men har också en viktig roll vad kommer till ungas välbefinnande och hälsa.Vad är yrkesutbildningens roll ur ett hälsofrämjande perspektiv?
Georg Henrik Wrede, ordförandeför Prakticums styrelse och Vd för Samfundet Folkhälsan

Lördag 26.1.2019 

kl.13:00–13:30: Vad kan skolan göra för en sund spelvardag?
En inspirerande och praktiskföreläsning med de bästa tipsen om hur du som pedagog kan möta barn och unga i deras spelvärld. Vi berättar också vad skolan kan göra för att ökaden fysiska aktiviteten och skapa ensund vardag.
Karl Ögland och en representant från Svenska Finlands Skolidrottsförbund
Anförandet arrangeras av Finlands Svenska Idrott, Svenska Finlands Skolidrottsförbund och Utbildningsstyrelsen

kl.15.00–15.30: Hur kombinera studier och toppidrott? 
Tid är en bristvara, godorganiseringsförmåga ett måste. Pressen är stor för studerandesom siktar på en framgångsrikidrottskarriär. Vilket stöd ger skolanoch hur går vardagen ihop?
Ida Väyrynen, handbollsspelarei HIFK och finska landslaget,studerande vid Svenska social- ochkommunalhögskolan, Helsingforsuniversitet och Björn Nylund, Idrottskoordinator, Yrkesinstitutet Prakticum

30.1.2019 Taitaja/Mästare-semifinal för närvårdare och merkonomer

Prakticums Helsingforsenhet har äran i år att arrangera Taitaja-semifinal både för närvårdarna och merkonomerna. Semifinalen för närvårdarna äger rum i huvudbyggnaden medan merkonomernas semifinal går av stapeln i Viko-huset som finns i samma byggnad som Arabiastrandens köpcenter.

31.1.2019 Föräldrainfo för nior och föräldrar

Både föräldrar och nior är varmt välkomna till Prakticums föräldrainfo torsdagen 31.1.2019 kl.18:00–20:00! Föräldrainfot sker i Prakticums Helsingforsenhet, Jan-Magnus Janssons plats 5.

Under kvällen presenterar vi yrkesutbildningens möjligheter, Prakticums utbildningar samt berättar vad det innebär för idrottare att Prakticum sedan 2018 har status som yrkesutbildare för idrottare.

För att vi ska kunna räkna rätt gällande traktering och stolar önskar vi att ni gärna anmäler er via denna länk innan måndag 28.1.2019. Varmt välkomna!

Är det något ni undrar över angående infokvällen kan ni även kontakta Ida-Lotta Lind, ida-lotta.lind@prakticum.fi, 0504661966

Måndag 21.1.2019 kl.09:34

Kontakt

  • Helsingforsenheten
  • Jan-Magnus Janssons plats 5
  • 00560 Helsingfors
  • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: