Åtgärder och beredskap för coronaviruset 16.3.2020

Åtgärder och beredskap för coronaviruset 16.3.2020

Prakticum övergår till distansstudier 18.3 - 13.4.2020 enligt myndigheternas beslut

Våra skolbyggnader är öppna i Borgå och Helsingfors i morgon tisdag 17.3.2020  men sedan stängs byggnaderna.

Prakticum fortsätter med distansstudier.

Prakticum följer kontinuerligt myndigheternas anvisningar och är vid behov i kontakt med utbildningsdirektörerna i våra ägarkommuner för att den vägen följa med beredskapsplaneringen i respektive kommun.

Det viktigaste för oss i Prakticum är nu att tänka på våra studerandes och personalens hälsa, samt att stödja myndigheternas strävan att minska smittspridningen.

Ledningen med stöd av Prakticums krisgrupp säkerställer att verksamheten kan fortsätta med så små störningar som möjligt även under undantagsförhållanden. Alla åtgärder vi gör är i linje med myndigheternas rekommendationer. Studerande, vårdnadshavare och personal informeras kontinuerligt via Wilma.

Studerande får i första hand information av sina lärare via Wilma och Google Classroom.

LIA-perioder fortsätter tillsvidare enligt arbetsplatsernas anvisningar. Om en studerandes arbetsplats tar beslutet att avbryta studerandes LIA-studier, ska studerande kontakta sin LIA-lärare för anvisningar.

Prakticum uppmanar alla studerande som är på utbyte eller praktik att återvända till Finland och följa myndigheternas direktiv gällande karantäntiden.

Besökare och evenemang

Prakticum tar inte emot externa gäster som vistats utomlands under de senaste 14 dygnen och våra egna evenemang har tills vidare skjutits fram. Våra möten hålls även på distans.

För mer information vänligen kontakta VD/ rektor Laila Andersson

 

Måndag 16.3.2020 kl.18:15

 

Kontakt

  • Laila Andersson
  • rektor / VD
  • 050 2270
  • laila.andersson(a)prakticum.fi

Sök på prakticum.fi: