Prakticums Öppet hus

Välkommen till Prakticums Öppet hus

Välkommen på Öppet hus! Denna vecka ordnar Prakticum Öppet hus i Helsingforsenheten. Inkommande vecka i Borgåenheten.

Prakticums Öppet hus som arrangeras följande datum:

  • Helsingfors-enheten torsdag 22.11.2018 kl.9:00–12:00, 13:00–14:30 och fredag 23.11.2018 kl.9:00–14:30
  • Borgå-enheten tisdag 27.11.2018, onsdag 28.11.2018 och torsdag 29.11.2018 kl.8:15–14:30

Öppet hus besöks av både åttor och nior som är nyfikna på yrkesutbildningen. Eleverna kan besöka Öppet hus tillsammans med sina elevhandledare, föräldrar eller på egen hand. Under Öppet hus i Helsingfors bekantar du dig med skolans moderna utrymmen samt följande branscher:

  • Affärsverksamhet: Merkonom
  • Bilbranschen: Fordonsmekaniker
  • El och automation: Elmontör och automationsmontör
  • Informations- och kommunikationsteknik: Datanom och ICT-montör
  • Mediebranschen: Utövare av medietjänster
  • Restaurang och catering: Kock och servitör
  • Skönhetsbranschen: Kosmetolog och frisör
  • Social- och hälsovårdsbranschen: Närvårdare 

Utöver detta får du information om Prakticums statliga uppdrag som utbildare av framtida toppidrottare, möjligheterna till vidarestudier från en yrkesutbildning, skolans esportsverksamhet och spelproduktion samt Push!-utbildning. Push! står för praktisk utbildning med stöd och handledning och är det samma som finska skolornas Vamla-utbildning.

I Borgå presenteras närvårdarutbildningen, datanomutbildningen samt statems specialuppdrag för idrottare samt möjligheterna till vidarestudier.

Anmälningen till Öppet hus i Helsingfors och Borgå har skett via kontakt till grundskolorna. Har du missat besöksdatumet är du hjärtligt välkommen att besöka oss! För att göra besöket så givande som möjligt önskar vi att större grupper (5 personer uppåt) kontaktar oss på förhand.

Varmt välkomna! 

Sök på prakticum.fi: