Stäng

Innehåll

Föräldramöte för vårdnadshavare – första årets studerande

Vårdnadshavare till Prakticums första årets studerande har föräldramöte idag 22.9.2021

Onsdagen 22.9.2021 arrangerar Prakticum föräldramöte för vårdnadshavare till första årets studerande. 

Både på plats och distans

Föräldramötet sker i alla våra enheter på samma gång: Helsingfors, Borgå och Ölstens. Här hittar du även en karta om området är obekant för dig: https://prakticum.fi/kontakt/enheterna. Vi använder munskydd i Prakticum. Ta gärna med eget munskydd till föräldramötet.

Vi börjar 17:30 med kaffe och tilltugg

För att få kaffe med tilltugg är det skäl att komma till föräldramötet redan kl.17:30 för att undvika onödig köbildning och att vi försäkrar att alla är på plats till kl.18:00 då det allmänna infot börjar.

18:00 börjar det allmänna infot

Ni kommer att samlas i egna klassrum per utbildning och se allmänna infot tillsammans. Infot går via Teams. Denna del av infot spelas in och skickas även till er i efterhand. Om ni har frågor under allmänna infot får skolans personal ställa dem i chatten eller be om ordet.

18:45 börjar föräldramötet som gäller utbildningen

Efter att allmänna infot är över kan ni börja föräldramötet i klassrummet. Ni har eventuellt även föräldrar med er på distans.


Fortfarande intresserad att delta?

Anmälningstiden har redan gått ut, men det finns möjlighet att fortfarande delta.

Du kan bara komma på plats i den enhet ditt barn studerar. Meddela dock gärna i efterhand din e-post så vi kan skicka inspelningen samt eventuella bilagor till dig.

Möteslänkar till de föräldramöten som har föräldrar som redan är på distans, kan fås ännu innan kl.16:00. Efter det är personalen tyvärr upptagen med att förbereda mötet.

Vid frågor gällande de praktiska arrangemangen kring föräldramötet kan du kontakta vår kommunikationsansvariga, Ida-Lotta Lind, innan kl.16:00, 22.9.2021

Uppdaterad: 22.9.2021