Stäng

Innehåll

Till dig som blir utexaminerad

Stort grattis till din examen! Innan du blir utexaminerad vill vi uppmärksamma dig på några saker.

Betygsutdelning

Tyvärr kan vi inte arrangera en dimission, men du är varmt välkommen att hämta ditt betyg från skolan tillsammans med din grupp 4.6.2021! Vi gör tillfället så festligt som möjligt. Tidtabellen meddelas inkommande vecka.

På grund av de rådande omständigheterna ber vi att du kommer efter ditt betyg ensam (utan gäster). Vi kommer dock att ha en fotograf på plats som tar bilder av tillfället.

Om vädret tillåter sker betygsutdelningen utomhus i båda enheterna. I andra fall sker betygsutdelningen i skolans matsal Bamba i Helsingfors och i auditoriet i Borgå. Det kommer att finnas personal på plats och guidar er vidare.

Om du inte har möjlighet att avhämta ditt betyg på angiven tid, får du ditt betyg på posten. Betygen postas ut genast i början av veckan efter betygsutdelningen.

Fyll i ARVO-slutenkäten

Inom fyra veckor efter ditt sista yrkesprov fyller du i ARVO- slutenkäten. Resultaten från Arvo- enkäten används till att utveckla kvaliteten på utbildningen. Du får länken till enkäten av din examenshandledare.

Tillstånd att publicera ditt namn och kontakta dig

Prakticum vill gärna uppmärksamma alla utexaminerade under läsåret 2020–2021 och ber därför om ditt lov att publicera ditt namn och examen på vår webbsida, samt i massmedier som publiceras i anslutning till våravslutningen.

Prakticum vill också hålla kontakten med sina gamla studerande. Bland annat önskar vi involvera nöjda studerande i vår marknadsföring och tipsa om fortbildningar. Får Prakticum kontakta dig om ditt nuvarande arbetsliv eller studieliv, om vi ordnar alumnaktiviteter (klassträffar eller liknande) eller skickar utvärderingar?

Du som har wilma (kräver inloggning) ger ditt tillstånd via dessa länkar:
Publicera namn på webbsidan och massmedia: https://prakticum.inschool.fi/forms/159
Tillstånd att kontakta efter examen: https://prakticum.inschool.fi/forms/109

Ditt användarkonto stängs 4.6.2021

Prakticums IT-avdelning påminner om att ditt användarkonto samt Prakticum e-post kommer att stängas 4.6.2021. Detta betyder att du innan dess bör spara viktiga filer, skolarbeten och e-poster på ett annat ställe, annars går de förlorade. IT har inte möjlighet att få fram informationen efter att dina konton är avstängda.

Lämna tillbaka skåpnyckel och annan egendom

Innan betygsavhämtning ska du komma ihåg att tömma ditt skåp och lämna in skåpnyckeln samt annat material du kanske lånat från skolan till studiebyrån. På grund av rådande omständigheter kommer inga pantavgifter eller stipendier att betalas ut i kontanter så kom ihåg att ta med ditt bankkontonummer.

God fortsättning och massor med lycka till!

Uppdaterad: 4.6.2021