Stäng

Innehåll

Prakticum återgår till närundervisning

Nuvarande epidemiläge gör det möjligt för Prakticum att återgå till närundervisning

Från och med den 3 maj återgår Prakticum till närundervisning och följer därmed myndigheternas rekommendationer. En förutsättning för återgången till närundervisning är att epidemiläget fortsätter att utvecklas i en positiv riktning i regionen.

Det är ytterst viktigt att alla iakttar de säkerhetsföreskrifter som nu råder gällande munskydd, handtvätt och avstånd för att återgången till närundervisning ska lyckas. Det betyder i klartext att alla använder munskydd i Prakticum.

Studerande som har symptom som tyder på att hen är sjuk ska inte komma till Prakticum. Det gäller också vid lindriga symptom. Vid minsta symptom ska man låta coronatesta sig.

Personal som kan sköta sitt jobb på distans kommer att fortsätta på distans även de kommande veckorna. Det minskar på antalet personer som finns i skolbyggnaderna och ger mer utrymme t.ex. vid lunchen. All service är dock tillgänglig och t.ex. Studiebyrån och IT-stödet samt Stödtjänster för studerande finns på plats från och med den 3 maj.

Undvik trängsel

Det är speciellt viktigt att alla håller de givna matturerna och att ingen kommer för tidigt till matsalen för att undvika trängsel.

Kökspersonalen kommer att påminna studerandena om munskydd och handtvätt. Det är önskvärt att såväl lärare som alla studerande tar ett kollektivt ansvar och påminner de som glömmer bort det. 

Lunchen serveras mellan kl. 11.00 -13.00. Köken stängs kl.14.30. Morgongröt/ flingor och semlor finns att köpa i cafeet som öppnar kl. 8.00.

Studerande, vårdnadshavare och personal har fått information via wilma 29.4.2021

Uppdaterad: 29.4.2021