Stäng

Innehåll

Distansundervisningen fortsätter till 16.4

Med anledning av det rådande coronaläget fortsätter distansundervisningen i Prakticum fram till den 16 april.

Med anledning av det rådande coronaläget fortsätter distansundervisningen i Prakticum fram till den 16 april.

Det enda undantaget från distansundervisningen utgör de studerande som måste få närundervisning för att klara sina studier. Vi tillåter grupper på max 6 studerande med iakttagande av alla säkerhetsåtgärder. Det är läraren som kontaktar de studerande som kan få närundervisning under den angivna tidsperioden, gällande i första hand praktiskt arbete. Yrkesprov kan utföras under den här tiden på samma sätt som under våren.

Vi följer huvudstadsregionens direktiv. Tanken är att vi, liksom de övriga utbildningsanordnarna i regionen, skall kunna öppna upp den 19.4 enligt en hybridmodell som planeras branschvis.

Uppdaterad: 2.4.2021