Stäng

Innehåll

Fortsatt distansundervisning till 5.4.2021

Med anledning av det rådande coronaläget fortsätter distansundervisningen i Prakticum fram till den 5 april.

Prakticum har efter konsultation med kommunerna i huvudstadsregionen och Borgå stad gjort beslut om att fortsätta med distansundervisningen till 5.4.2021. Beslutet fattades inte på lätta grunder, men anses nödvändigt då coronaviruset sprids snabbt i huvudstadsregionen.

Det är förståeligt att studerande vill träffa vänner och tillbringa tid tillsammans, men just nu ska man undvika närkontakter. Det har visat sig att smittkedjor har uppstått i sådana situationer där vänner träffats och därför är det skäl att fortsättningsvis upprätthålla kontakten med vänner med hjälp av digitala lösningar.

Laila Andersson

”Vi är medvetna om att ni studerande har drabbats hårt under det rådande coronaläget. Jag hoppas att ni ännu orkar kämpa på distans. Tillsammans gör vi allt vi kan för att vi ska kunna återgå till närundervisning senare under våren.”

rektor och VD

Ett undantag

Det enda undantaget från distansundervisningen utgör de studerande som måste få närundervisning för att klara sina studier. Prakticum tillåter grupper på max 5 studerande och tar då i beaktande alla säkerhetsåtgärder. I dessa fall kontaktar läraren de studerande som kan få närundervisning under den angivna tidsperioden. Närundervisningen gäller i första hand praktiskt arbete. Även yrkesprov kan utföras under den här tiden på samma sätt som under förra våren.

Studerande, vårdnadshavare och personal har blivit informerade via wilma torsdagen 25.3.2021

Uppdaterad: 25.3.2021