Stäng

Innehåll

Fortsatt distansundervisning efter sportlovet

18.2.2021 kom Helsingfors stad ut med nya direktiv gällande corona och andra stadiets utbildning.

Från och med 1.3.2021 har yrkesinstitut möjligheten att arrangera närundervisning för en tredjedel av sina studerande. Prakticum kommer inte att systematisk ta in en tredjedel av varje grupp, utan tillämpar direktiven där närundervisning behövs allra mest.

I praktiken betyder de nya direktiven att vi rätt långt fortsätter som tidigare, men att det finns mer möjlighet för närundervisning. Detta i mindre grupper och i yrkesämnen där ett tryggt avstånd kan garanteras. Här prioriterar vi dem som behöver extra stöd och tredje årets studerande. Vi gör vårt bästa för att alla ska få sin examen trots pandemin.

  • Gemensamma ämnen främst på distans, med möjlighet till stöd på plats
  • Varje utbildning tar in studerande vid behov och prioriterar de studerande som behöver stöd och blir utexaminerade
  • Restaurangen och salongerna kan öppna med småskalig verksamhet
  • Smågruppsverksamheten och studiesmedjorna fortsätter
  • Direktiven träder i kraft efter sportlovet 1.3.2021 och håller till 4.4.2021

Vi har fått respons att studerande önskar direktiv som varar längre än två veckor. Därför kommer Prakticum i fortsättningen att gå ut med direktiv som gäller för en månad i taget. Dessa direktiv gäller fram till 4.4.2021.

Studerande, vårdnadshavare och personal har meddelats via wilma 19.2.2021.

Uppdaterad: 20.2.2021