Yrkesexamen inom mediebranschen

Examen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i fotografering, film, editering och webgrafik, och som vill bekanta dig med mediabranschens hela produktionssätt från planering till utförning, med flera olika kanaler och tekniker. Under utbildningen lär du dig hur audiovisuell kommunikation och grafisk planering fungerar i den digitala världen.

De som har avlagt yrkesexamen inom mediebranschen har den yrkesskicklighet som krävs i arbetsuppgifterna inom mediebranschen. De är förtrogna med mediebranschens verksamhetsmiljö och behärskar produktionsprocesserna i kompetensområdet för grafisk kommunikation eller kompetensområdet för audiovisuell kommunikation.

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

Tiden för nästa utbildning meddelas senare. Ifall utbildningen intresserar dig kan du kontakta Jonna Riska för mer information.

Sista ansökningsdagen

Kontakta Jonna Riska för med information om ansökningsläget.

Deltagaravgift

500 € deltagaravgift
58 € examensavgift
150 € pant för iPad mini

Undervisningsform och närstudier

Flerform, med närstudier ca 4 dagar månaden. Även Inlärning i arbete ingår i studierna. Enligt personliga tillämpningen.

Lämplighetstest

Förhandsuppgiften lämnas in enligt separata instruktioner.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som jobbat inom mediabranschen en tid men vill komplettera ditt kunnande och få en examen. Utbildningen är riktad till redaktörer, journalister, producenter, bloggare och marknadsförare som vill utöka kunnandet inom sina egna områden och samtidigt lära sig nytt inom fotografering, bildredigering, storytelling, styling, webb och grafiskt arbete. För dig som redan har det kunnande som krävs i examen finns det också möjlighet att rakt påvisa ditt kunnande och a vlägga examen.

Examen består av

en examensdel som är obligatorisk för alla, en examensdel som är obligatorisk i kompetensområdet och två valbara examensdelar. Den examensdel som är obligatorisk för alla är Kännedom om mediebranschens verksamhetsmiljö. De två kompetensområdena i yrkesexamen inom mediebranschen är: Kompetensområdet för audiovisuell kommunikation och Kompetensområdet för grafisk kommunikation. Den obligatoriska examensdelen i kompetensområdet för audiovisuell kommunikation är Behärskande av de audiovisuella produktionsprocesserna. Den obligatoriska examensdelen i kompetensområdet för grafisk kommunikation är Behärskande av produktionsprocesserna inom grafisk kommunikation. I båda kompetensområdena kan examinanden välja mellan 29 valbara examensdelar. Det är också möjligt att som valbar examensdel avlägga en av de obligatoriska examensdelarna i det andra kompetensområdet eller en examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Du kan bekanta dig närmare med kraven på yrkeskicklighet och examensdelarna i examensgrunderna som du hittar här.

Bedömning

I slutet av varje examensdel går du upp till examenstillfälle där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen. Läs mer här om examenstillfällen. 

Sök på prakticum.fi:

×