Barnledare, grundexamen i barn- och familjearbete

Som barnledare kan du arbeta med barn- och familjeinriktad fostran och handledning i olika verksamhetsmiljöer, såsom i kommunens och församlingens öppna tjänster för småbarnsfostran, dagvård, skola och familjedagvård, på läger samt med morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever och inom barnskyddet. Som barnledare är du med och utvecklar barnets uttrycksförmåga, delaktig i den kristna fostran. bemöter och handleder barn i behov av särskilt stöd och deras familjer samt arbetar i en mångkulturell arbetsmiljö.

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

Start i augusti 2017.
Ca. 2 år, enligt den personliga tillämpningen.

Sista ansökningsdagen

13.8.2017

Deltagaravgift

58 € examensavgift
150 € pant för iPad mini

Undervisningsform och närstudier

Den examensförberedande utbildningen genomförs på läroavtal med närstudieort Helsingfors. Studerande deltar i närstudiedagar 2-4 gånger per månad, enligt den personliga tillämpningen. Studietiden varierar beroende på tidigare kunnande och arbetserfarenhet, läroavtalet tecknas vanligen för två år. Även inlärning i arbete-perioder på andra arbetsplatser än den egna ingår i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med barn- och familjer. Du tar ansvar för dina egna studier och inlärning, samt är bra på att prioritera. Du vill lära dig nya saker och är inte rädd för att fråga om hjälp. Arbete inom branschen kräver psykisk uthållighet och stabilitet samt koncentrationsförmåga.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om Yrkesutbildning(630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Fortbildningscentrum Prakticum. Läs mera om SORA-författningarnaAlla studerande som arbetar med barn skall även uppvisa ett brottsregisterutdrag efter studiestart.

Examen består av

3 obligatoriska examensdelar
  • Handledning och omvårdnad under barnets uppväxt
  • Fostran med utgångspunkt i familj och samhälle
  • Handledning av morgon- och eftermiddagsverksamhet
2 valfria examensdelar. Fortbildningscentrum Prakticum erbjuder:
  • Att möta och handleda barn och familjer i behov av särskilt stöd
  • Att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö

Bedömning

I slutet av varje examensdel går du upp till examenstillfälle där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen. Läs mer här om examenstillfällen.

Om du har tillräckligt mycket kunnande inom en examensdel så finns det även möjlighet att dirket gå upp till examenstillfälle utan examensförberedande utbildning. Detta planerar vi tillsammans enligt personlig tillämpning i ansökningsskedet.

Ansök till barnledare, läroavtal här!

 

Sök på prakticum.fi:

×