Vilken utbildning är du intresserad av?

I listan nedan kan du välja en examen eller utbildning. Du kan också gå nedåt på sidan för att hitta alla utbildningar. Ta gärna kontakt eller lämna in ansökan.

Ekofrisör, fördjupning i ekologisk hårvård

Fortbildningen är riktad till frisörer som vill fördjupa sig i ekologisk hårvård, som är intresserade av miljövänliga metoder och vill lära sig nya synvinklar. För en ekofrisör står val som görs enligt naturens villkor nära hjärtat. Ekofrisör utbildningen omfattar 20 sv och består av närstudier, inlärning på arbetsplatsen samt distansuppgifter.

Läs mer >>

Ekokampaaja, syventyminen ekologiseen hiustenhoitoon

Koulutus on suunnattu kampaajille, joita kiinnostaa ekologinen hiustenhoito, luontoa säästävät toimintatavat ja uusien näkökulmien oppiminen. Ekokampaajalle luonnonmukaiset valinnat ovat lähellä sydäntä. Ekokampaajakoulutus käsittää 20 ov ja siihen kuuluu lähipäiviä, työssäoppimista ja etätehtäviä.

Läs mer >>

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet stöder, handleder och assisterar du barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området. De huvudsakliga arbetsmiljöerna är skolor och läroanstalter samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet eller andra fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till läroanstalterna.

Läs mer >>

Merkonom

Som merkonom kan du arbeta mångsidigt t.ex. inom kundbetjäning, försäljning, kontorstjänster eller ekonomiförvaltning. Som läroavtalsstuderande har du möjligheten att bekanta dig med ditt företags eller din organisations verksamhet på ett mångsidigt sätt. Du kan välja mellan kompetensområdena Kundbetjäning och försäljning eller Ekonomi- och kontorstjänster och sedan plocka in examensdelar enligt ditt och arbetsgivarens intressen.

Läs mer >>

Närvårdare

Som närvårdare kan du arbeta inom vård-, omsorgs- och fostringsarbete. Oberoende av kompetensområde får du basfärdigheter i att stöda, handleda, vårda och rehabilitera människor. Som närvårdare har du möjlighet att arbeta på sjukhus, vård- och omsorgsenheter, i hemmiljö, inom sjuktransportväsendet och barndagvården, vid mottagningar och olika serviceenheter. Som närvårdare kan du även arbeta som självständig yrkesutövare. Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

Läs mer >>

Tilläggsutbildning för närvårdare

Har du avlagt en närvårdarexamen tidigare eller kanske lämnat studierna på hälft och saknar examensbetyg? Du har också möjligheten att avlägga endast ett kompetensområde. På det här sättet kan du komplettera och bredda ditt kunnande på bästa sätt. Du kan välja med att endast avlägga delexamen eller uppdatera hela examen enligt ikraftvarande examensgrunder.

Läs mer >>

Visuell marknadsföring

En visuell marknadsförares arbetsuppgifter är att göra produkter synliga för kunderna, dvs produktexponering i butik och i skyltfönster, planering och bygge av mässmontrar och utställningar, kampanjplanering och praktisk reklam. Utbildningen riktar sig till dig som är kreativ och klarar av att både arbeta självständigt och i nära samarbete med olika uppdragsgivare.

Läs mer >>

Yrkesexamen inom mediebranschen

Examen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i fotografering, film, editering och webgrafik. Som vill bekanta dig med mediabranschens hela produktionssätt från planering till utföring, med flera olika kanaler och tekniker. Under utbildningen lär du dig hur audiovisuell kommunikation och grafisk planering fungerar i den digitala världen.

Läs mer >>

Sök på prakticum.fi:

×