Utbildningar

Vilken utbildning är du intresserad av?

I listan nedan kan du välja en examen eller utbildning. Du kan också gå nedåt på sidan för att hitta alla utbildningar. Ta gärna kontakt eller lämna in ansökan.

Merkonom

Som merkonom kan du arbeta mångsidigt t.ex. inom kundbetjäning, försäljning, kontorstjänster eller ekonomiförvaltning. Som läroavtalsstuderande har du möjligheten att bekanta dig med ditt företags eller din organisations verksamhet på ett mångsidigt sätt. Du kan välja mellan kompetensområdena Kundbetjäning och försäljning eller Ekonomi- och kontorstjänster och sedan plocka in examensdelar enligt ditt och arbetsgivarens intressen.

Läs mer >>

Närvårdare

Som närvårdare kan du arbeta inom vård-, omsorgs- och fostringsarbete. Oberoende av kompetensområde får du basfärdigheter i att stöda, handleda, vårda och rehabilitera människor. Som närvårdare har du möjlighet att arbeta på sjukhus, vård- och omsorgsenheter, i hemmiljö, inom sjuktransportväsendet och barndagvården, vid mottagningar och olika serviceenheter. Som närvårdare kan du även arbeta som självständig yrkesutövare. Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

Läs mer >>

Tilläggsutbildning för närvårdare

Har du avlagt en närvårdarexamen tidigare eller kanske lämnat studierna på hälft och saknar examensbetyg? Du har också möjligheten att avlägga endast ett kompetensområde. På det här sättet kan du komplettera och bredda ditt kunnande på bästa sätt. Du kan välja med att endast avlägga delexamen eller uppdatera hela examen enligt ikraftvarande examensgrunder.

Läs mer >>

Sök på prakticum.fi: