Arbetsplatshandledarutbildning

Utbildningen genomförs enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation, Handbok för utbildningen av arbetsplatshandledare. Utbildningen som omfattar 3 studieveckor och riktar sig till arbetsplatshandledarna för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen i den grundläggande yrkesutbildningen, för studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamina och för läroavtalsstuderande. Efter utförd utbildning får deltagarna ett intyg över avlagd arbetsplatshandledarutbildning enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter. För intyg krävs deltagande i samtliga fyra moduler samt godkända inlämningsuppgifter.

Modul 1 Planering av inlärning i arbete

 • Vad krävs av en arbetsplatshandledare?
 • Planering av arbetsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfälle
  • Kännedom om examensstruktur och utbildningsformer
  • Kännedom om examensgrunderna inom det egna yrkesområdet
  • Dokumentering av arbetsförlagd utbildning

Modul 2 Handledning av studerandes inlärning

 • Handledning av studerande
  • Handledning av studerande utgående från arbetsuppgifter
  • Individuell handledning av studerande
  • Växelverkan och handledningsmetoder
  • Planering av arbetsförlagdutbildning i samarbete med en representant för utbildningsanordnaren

Modul 3 Bedömning av studerandes kunnande

 • Bedömning av studerandes eller examinandens kunnande
  • Bedömning av lärande
  • Föreskrifter och bestämmelser om yrkesprov
  • Bedömning av studerandes kunnande vid yrkesprov
  • Föreskrifter och bestämmelser om fristående examen
  • Bedömning av examinandens kunnande vid examenstillfälle

Modul 4 Min egen kompetens som handledare och bedömare

 • Handledning av studerande i behov av extra handledning
  • studerande med olika bakgrund och behov
  • alternativa handledningsmetoder
 • Min egen kompetensutveckling som arbetsplatshandledare

Arbetsplatshandledarutbildning, Borgå våren 2018

Utbildningen genomförs enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation, Handbok för utbildningen av arbetsplatshandledare.

Utbildningen ordnas i Fortbildningscentrum Prakticums utrymmen i Borgå, Alexandersgatan 20

 • modul 1 Planering av inlärning i arbete
 • modul 2 Handledning av studerandes inlärning
 • modul 3 Bedömning av studerandes kunnande
 • modul 4 Min egen kompetens som handledare och bedömare

Utbildningsort

Borgå

Utbildningstid

meddelas senare

Sista ansökningsdagen 

Meddelas senare

Deltagaravgift

Utbildningen är kostnadsfri

Undervisningsform och närstudier 

Flerform
4 stycken närstudiedagar

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till arbetsplatshandledarna för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen i den grundläggande yrkesutbildningen, för studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamina och för läroavtalsstuderande.

Utbildningen består av 

4 obligatoriska moduler
 • Fortbildningscentrum Prakticums vuxenutbildning och planering av arbetsplatsförlagd utbildning
 • Handledning av studerande och bedömning av inlärning
 • Planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen
 • Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande

Bedömning

Efter utförd utbildning får deltagarna ett intyg över avlagd arbetsplatshandledarutbildning enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter. För intyg krävs deltagande i samtliga fyra moduler samt godkända inlämningsuppgifter. 

Anmäl dig till Arbetsplatshandledarutbildning, Borgå!

Arbetsplatshandledarutbildning, Helsingfors våren 2018

Utbildningen genomförs enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation, Handbok för utbildningen av arbetsplatshandledare. Utbildningen som omfattar 3 studieveckor och riktar sig till arbetsplatshandledarna för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen i den grundläggande yrkesutbildningen, för studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamina och för läroavtalsstuderande. Efter utförd utbildning får deltagarna ett intyg över avlagd arbetsplatshandledarutbildning enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter. För intyg krävs deltagande i samtliga fyra moduler samt godkända inlämningsuppgifter.

Utbildningen ordnas i Prakticums utrymmen i Helsingfors, Jan-Magnus Janssons plats 5, kl. 13:00-16:00, klassrum 118

 • 27.2 kl 13-16 Modul1
 • 13.3 kl 13-16 Modul 2
 • 27.3 kl 13-16 Modul 3
 • 10.4 kl 13-16 Modul 4

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

27.2-10.4.2018

Sista ansökningsdagen 

20.2.2017

Deltagaravgift

Utbildningen är kostnadsfri

Undervisningsform och närstudier  

Flerform
4 stycken närstudiedagar

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till arbetsplatshandledarna för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen i den grundläggande yrkesutbildningen, för studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamina och för läroavtalsstuderande.

Utbildningen består av 

4 obligatoriska moduler
 • Fortbildningscentrum Prakticums vuxenutbildning och planering av arbetsplatsförlagd utbildning
 • Handledning av studerande och bedömning av inlärning
 • Planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen
 • Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande

Bedömning 

Efter utförd utbildning får deltagarna ett intyg över avlagd arbetsplatshandledarutbildning enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter. För intyg krävs deltagande i samtliga fyra moduler samt godkända inlämningsuppgifter.  

Anmäl dig till Arbetsplatshandledarutbildning, Helsingfors!

Sök på prakticum.fi:

×