Kortkurser

Arbetsplatshandledarutbildning

Utbildningen genomförs enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation, Handbok för utbildningen av arbetsplatshandledare. Utbildningen som omfattar 3 sv riktar sig till arbetsplatshandledarna för studerande i den grundläggande yrkesutbildningen, för studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamina och för läroavtalsstuderande. Efter utförd utbildning får deltagarna ett intyg över avlagd arbetsplatshandledarutbildning enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter. För intyg krävs deltagande i samtliga fyra moduler.

Läs mer >>

Sosiaaliset mediat ekokampaajan markkinoinnin välineenä

Luennot ovat ensisijaisesti suunnattu ekokampaajaopiskelijoille ja jo valmistuneille ekokampaajille. Niihin voi myös osallistua muut aiheesta kiinnostuneet. Luennoilla käydään läpi sosiaalisten medioiden luomia mahdollisuuksia ekokampaajan näkökulmasta.

Läs mer >>

Luonnollista kauneutta - ekologista hiustenhoitoa

Kurssilla perehdytään eri vaihtoehtoihin ja mahdollisuuksiin toimia kampaajana. Opimme muun muassa analysoimaan sertifioituja hiustenhoitotuotteita, tutustumme ekologisiin hiustenhoitomenetelmiin, kasviväreihin sekä energialeikkauksiin. Oppimateriaalina käytetään syksyllä ilmestyvää uutta oppikirjaa: Luonnollista kauneutta - ekologista hiustenhoitoa.

Läs mer >>

Ekokampaaja - päivitä taitojasi

Tervetuloa päivittämään taitojasi ekokampaajana. Päivä on jaettu teoriaan sekä käytännön asiakastöihin. Aamupäivällä keskustelemme ekokampaajien ajankohtaisista haasteista ja mahdollisuuksista, sekä pohdimme etukäteen lähetettyjä kysymyksiä. Iltapäivällä työskentelemme asiakkaiden kanssa.

Läs mer >>

Serveringspass tentamen

Serveringspass behöver de personer som jobbar på serveringsställen med C-rättigheter. Vi erbjuder tenttillfällen för att avlägga det prov som krävs för att få serveringspass intyg.

Läs mer >>

Hygienpass tentamen

Hygienpass behöver de personer som på något sätt hanterar livsmedel som skall serveras till någon annan, t.ex. i restauranger, skolor, dagisar och sjukhus.

Läs mer >>

Kursseja ekokampaajille
Kortkurser inom mediebranschen

Kurserna riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i fotografering, film, editering och webgrafik. Som vill bekanta dig med mediabranschens hela produktionssätt från planering till utföring, med flera olika kanaler och tekniker. Under utbildningen lär du dig hur audiovisuell kommunikation och grafisk planering fungerar i den digitala världen.

Läs mer >>

Sök på prakticum.fi:

×