Närvårdare

NÄRVÅRDARE

ETT VIKTIGT OCH ANSVARSFULLT YRKE. Det finns alltid jobb för duktiga, yrkeskunniga närvårdare. I Finland är sysselsättningsgraden hög inom denna bransch. Med en närvårdarexamen kan du välja mellan olika arbetsplatser. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du exempelvis jobba med barn och ungdomar, med äldre eller personer med funktionsnedsättning, på daghem, servicehus, sjukhus eller inom hemvården.

Kontakt

  • Henrik Wik
  • biträdande rektor
  • 050 550 7180
  • henrik.wik(a)prakticum.fi

Ansök till närvårdare i Helsingfors här!

Ansök till närvårdare i Borgå här!

En empatisk problemlösare

Som närvårdare jobbar du med människor i olika åldrar och livssituationer. Yrket är omväxlande, ansvarsfullt och självständigt. Närvårdaren är en empatisk problemlösare som agerar utgående från patientens eller klientens situation. Det dagliga arbetet kombineras av praktiska arbetsuppgifter och teoretisk kunskap. Som närvårdare lär du dig något nytt varje dag och har möjlighet att konstant utveckla dig själv i din yrkesroll. Vill du satsa på dina studier och jobba i en händelserik och givande bransch så är närvårdaryrket något för dig!

Konkret samarbete med arbetslivet

Som närvårdare kan du jobba inom social- och hälsovårdens olika områden. Studierna börjar med gemensamma studier för alla och sedan väljer du ett kompetensområde, en inriktning, som intresserar dig. Du kan bland annat inrikta dig på fostran av barn och unga, äldreomsorg, handikappomsorg och sjukvård och omsorg. Redan i början av dina studier har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärning på arbetsplatserna. 

Närvårdarexamen - en god grund för fortsatta studier

Närvårdaren har många möjligheter att studera vidare på tredje stadiet. Du som exempelvis har ambitioner att bli sjukskötare eller socionom kan redan under dina närvårdarstudier bekanta dig med socionom- och sjukskötarstudierna. Du kan förbereda dig och utföra delar inom närvårdarstudierna som sedan räknas till godo vid fortsatta studier. Exempelvis din första praktikperiod då du börjat studera på yrkeshögskola.

Prakticum är med i projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland och har yrkeshögskolan Arcada som sin närmaste samarbetspart.

Grundexamen inom social- och hälsovårdbranschen

Närvårdaren arbetar med och för människor i olika åldrar, bakgrund och livssituationer. Närvårdaren stöder och handleder tillväxt och utveckling, sköter och vårdar samt stöder rehabilitering. Centrala kunskapsområden är bl.a. interaktion, handledning, vård och omsorg, första hjälpen, arbetarskydd samt stöd för funktionsförmåga.

Du kan studera till närvårade både i Helsingfors och Borgå

Sök på prakticum.fi: