Elinstallationer

Vi gör elinstallationer i egnahemshus, gör tilläggsinstallationer, utför elsaneringar och reparerar hushållsapparater.

För mer information, ta kontakt med

  • Micael Forsstedt
  • 040 547 7365
  • micael.forsstedt(a)prakticum.fi
  • Pontus Johansson
  • 0400 581 603
  • pontus.johansson(a)prakticum.fi

Sök på prakticum.fi:

×