Organisationen

Yrkesinstitutet Prakticum är den enda svenskspråkiga yrkesläroanstalten i huvudstadsregionen som ordnar yrkesutbildning på ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Sammanlagt uppgår antalet studerande till c. 1100. Skolans huvudenhet finns i Arabiasstranden i Helsingfors och en mindre enhet finns i POMO-huset i Borgå.

Organisationen

Yrkesinstitutet Prakticum upprätthålls av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. Yrkesinstitutet ordnar grundläggande yrkesutbildning, vuxen- och tilläggsutbildning samt läroavtalsutbildning i huvudstadsregionen och Östra Nyland. Aktiebolaget ägs av Samfundet Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Grankulla stad, Kyrkslätt kommun och Sibbo kommun.

Yrkesinstitutet Prakticum

kansli(a)prakticum.fi

www.prakticum.fi

Helsingforsenheten:

Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

t. 020 769 9700

Borgåenheten:

Alexandersgatan 20
06100 Borgå

(besöksadress: Linnankoskigatan 20, Borgå)

t. 020 769 9780

STYRELSEN, SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB

  • Stefan Mutanen (Folkhälsan), ordf  
  • Tove Örsted (Hfors), viceordf
  • Anna Ehrnrooth (Folkhälsan)
  • Gun Eklund (Folkhälsan)
  • Agneta Eriksson (Sydkusten)
  • Fredrik Lindberg (Esbo)
  • Tina Nordman (Grankulla)
  • Gustaf Åberg (Kyrkslätt)

REKTOR/VD

Harriet Ahlnäs 050 530 7489

harriet.ahlnas(a)prakticum.fi

EKONOMICHEF

Anneli Koskinen 050 530 0138

anneli.koskinen(a)prakticum.fi

PROREKTOR

Åsa Krook 040 574 5619

asa.krook(a)prakticum.fi

PROREKTOR

Karl-Erik Nylund 050 330 4421

karl-erik.nylund(a)prakticum.fi

PROREKTOR

Lotta Sjöblom 050 462 4828

lotta.sjoblom(a)prakticum.fi

BITRÄDANDE REKTOR

Henrik Wik 050 550 7180

henrik.wik(a)prakticum.fi

EKONOMISEKRETERARE / ENHETSANSVARIG FÖR BORGÅENHETEN

Ledningsgruppens sekreterare

Britt Lindroos 0400 247 298

britt.lindroos(a)prakticum.fi

Alexandersgatan 20, 06100 Borgå fax 019 583 474

Sök på prakticum.fi:

×