Linjespecifik information för NÄRVÅRDARE

IKT-verktyg för studier:

Varje studerande som inleder sina studier på närvårdarlinjen höstterminen 2017 bör ha med sig ett eget IKT-verktyg varje skoldag. I skolan finns fri tillgång till nätanslutning. Vi använder IKT-verktyget i skolan för bl.a. följande uppgifter:

  • För att söka information på internet
  • För att skriva rapporter och lämna in dem
  • För att kunna göra presentationer med ett presentationsgrafikprogram
  • För att göra uträkningar och möjligen presentera dem i tabell- och grafikform
  • För att bläddra i lärarmaterial som finns i Google Classroom

Minimikrav och rekommendationer på IKT-verktyget är följande:

  • Bärbart IKT-verktyg med uppdaterat viruskontrollprogram, webbläsare, tangentbord och batteri som håller hela dagen utan uppladdning. Notera att en mobiltelefon inte är ett ändamålsenligt verktyg för studierna.
  • Vi rekommenderar minst 13” skärm

Om studerande inte har ett eget IKT-verktyg som beskrivs ovan och familjen inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa ett sådant, så kan studerande och vårdnadshavare göra en stipendieansökan till skolan i syfte att anskaffa IKT-verktyg. Ansökan görs med hjälp av Prakticums stipendieansökningsblankett som sänds per e-post till biträdande rektor Henrik Wik (henrik.wik@prakticum.fi).

Skolböcker:

På närvårdarlinjen används några skolböcker i undervisningen. Studerande bör ha tillgång till böckerna för att kunna studera framgångsrikt. Det är upp till studerande och deras vårdnadshavare att avgöra om böckerna införskaffas som nya, begagnade eller lånade.

Litteraturlistan för närvårdarnas grundstudier är följande:

Examensdel: Stöd för utveckling och handledning

Kylliäinen Sirkku, Leander Marketta. Kosten och hälsan, Utbildningsstyrelsen, senaste upplaga.

Examensdel: Vård och omsorg

 Haug Egil et.al. Människokroppen, Anatomi och fysiologi. 2007. Liber. ISBN 9789147084357

Alternativ 1:

Anttila Kyllikki m.fl. Vård och välbefinnande. Utbildningsstyrelsen, senaste upplaga.

Alternativ 2:

Imborn Monica, Åsbrink Britta, Vård och omsorgsarbete 1, Sanoma Utbildning. ISBN 978-91-523-0758-8

Examensdel: Stöd för rehabilitering

 Svensson Höstfält Sonja.  2011. Specialpedagogik 1. Sanoma Utbildning.  ISBN 978 -91-523 -0946-9 

Utdrag ur brottsregistret

Enligt rekommendationen från Undervisnings- och kulturministeriet, begär Prakticum ett utdrag ur brottsregistret av sina studerande, innan de inleder sin inlärning i arbete period på en arbetsplats med barn eller ungdomar.

Klädsel för examensdelen Stöd för utveckling och handledning

I examensdelen stöd för utveckling och handledning, som startar i augusti, kommer vi att under lektionstid spendera tid utomhus. Därför är det önskvärt att studerande har lämpliga utekläder, så att man kan vistas ute också under sämre väder (regnkläder, gummistövlar, yllesockor, mössa och vantar). Detta gäller naturligtvis också för inlärning i arbete perioden.

 

Sök på prakticum.fi:

×